ІКОНІЧНІ КОНСТРУКТИ СОЦІАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ (на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми)

Автор(и)

  • Е.О. Палійчук

Ключові слова:

іконічний конструкт, метафора, концептуальна модель, конструювання соці- альних ситуацій.

Анотація

У статті розглянуто іконічні й метафоричні властивості ментального конструкту «торгів-
ля людьми», що зумовлюють когнітивно-прагматичний потенціал концептуальних моделей
у формуванні суспільних уявлень, думок, стереотипів щодо соціально значущих ситуацій у сучас-
них дискурсах. Зокрема, на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівлі людьми
запропоновано іконічний підхід до аналізу лінгвоконцептуальних особливостей репрезентації
ситуації та встановлено трихотомію відповідного ментального конструкту

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Добросклонская Т.Г. Что такое медиалингвистика? / Т.Г. Добросклонская // Вестник Московского

университета. — 2004. — № 2. — С. 9–17. — (Серия 19. «Лингвистика и межкультурная коммуника-

ция»).

Жаботинская С.А. Теория номинации: когнитивный ракурс / С.А. Жаботинская // Вестник

Московского государственного лингвистического университета. — 2003. — № 478. — С. 145–164

Палійчук Е.О. Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації «торгівля людьми» у сучас-

ному англомовному медійному дискурсі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Еліна Олександрівна

Палійчук. — К., 2011. — 284 c.

Почепцов Г.Г. Информационные войны / Георгий Георгиевич Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. :

Ваклер, 2000. — 576 с.

Burgers Ch. Figurative Framing: Shaping Public Discourse Though Metaphor, Hyperbole, and Irony

[Електронний ресурс] / Christian Burgers, Elly A. Konijn, Gerard J. Steen. — Режим доступу : https://

www.researchgate.net/publication/299626241_Figurative_Framing_Shaping_Public Discourse_Though_

Metaphor_Hyperbole_and_Irony

Carroll N. Visual Metaphor / N. Carroll // Aspects of Metaphor / ed. by J. Hintikka. — Dordreht :

Kluwer, 1994. — P. 189–218.

Fischer O. Introduction: Iconicity as a Creative Force in Language Use / O. Fischer, M. Nanny // Form

Miming Meaning: Iconicity in Language and Literature / ed. by M. Nanny, O. Fischer. — Amsterdam : John

Benjamins, 1999. — P. XV–XXXVI.

Forceville Ch. Expanding Сognitive Linguistics to Pictures: Pictorial Metaphor in Advertising

[Електронний ресурс] / Ch. Forceville. — Режим доступу : http://www.semioticon.com/people/

forceville.htm#Abstracts

Iyengar S. News that Matters: Agenda Setting and Priming in a Television Age / S. Iyengar, D.R. Kinder. —

Chicago : University of Chicago Press, 1987. — 188 p

Downloads


Переглядів анотації: 64

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Палійчук, Е. (2016). ІКОНІЧНІ КОНСТРУКТИ СОЦІАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ (на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/145

Номер

Розділ

Мовознавство