Про журнал

Галузь та проблематика
Проблематика:  У журналі публікуються результати досліджень з когнітивної лінгвістики, дискурсології, історичного і порівняльного мовознавства, семіотики, лінгвокультурології, міждисциплінарних досліджень, теорії літератури та літературної критики.
Галузь науки: мовознавство та літературознавство.

Рецензування
Всі рукописи надіслані до редакції проходять незалежну чесну, неупереджену процедуру рецензування, зорієнтовану на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам видання. До друку приймаються лише ті статті, що відображають сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містять нові результати на основі виконаного дослідження та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань у галузі мовознавства і літературознавства.
Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки в електронному вигляді.
Рецензентами статей не можуть виступати фахівці, які працюють в тій самій установі, що й автор рукопису.

Процес рецензування
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики збірника наукових праць «Studia Philologica»
2. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.
3. Головний редактор збірника призначає для рецензування статті двох незалежних рецензентів за профілем дослідження. Процедура рецензування триває 14 діб.
4. Рецензент заповнює електронну форму рецензії, яка містить підсумкові рекомендації щодо змісту статті.
5. Автор електронною поштою отримує результати рецензування.
6. Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається місяць на внесення корективів та повторного надсилання статті.
7. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

Використання інструментів штучного інтелекту

Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі “Методи” рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ “Методи” недоступний.

Політика відкритого доступу
Збірник наукових праць «Studia Philologica» практикує політику оперативного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Повні версії статей журналу розміщуються у вільному доступі на таких сайтах: журналу «Studia Philologica», Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Інституційного репозиторію Київського університету імені Бориса Грінченка.
У своїй політиці ми підтримуємо Берлінську декларацію по відкритому доступу до наукового і гуманітарного знань (20-22 жовтня 2003 року).
Контент збірника наукових праць ліцензується за допомогою ліцензійної угоди ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.