Про журнал

Галузь та проблематика
Проблематика: збірник сприяє поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов.
Галузь науки: мовознавство та літературознавство.

Рецензування
Всі рукописи надіслані до редакції проходять незалежну чесну, неупереджену процедуру рецензування, зорієнтовану на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам видання. До друку приймаються лише ті статті, що відображають сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містять нові результати на основі виконаного дослідження та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань у галузі мовознавства і літературознавства.
Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки в електронному вигляді.
Рецензентами статей не можуть виступати фахівці, які працюють в тій самій установі, що й автор рукопису.

Процес рецензування
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики збірника наукових праць «Studia Philologica»
2. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.
3. Головний редактор збірника призначає для рецензування статті двох незалежних рецензентів за профілем дослідження. Процедура рецензування триває 14 діб.
4. Рецензент заповнює електронну форму рецензії, яка містить підсумкові рекомендації щодо змісту статті.
5. Автор електронною поштою отримує результати рецензування.
6. Якщо за результатами експертизи стаття вимагає доопрацювання, автору надається місяць на внесення корективів та повторного надсилання статті.
7. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення. За позитивної оцінки рецензентом та за рішенням головного редактора стаття приймається до друку.

Політика відкритого доступу
Збірник наукових праць «Studia Philologica» практикує політику оперативного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Повні версії статей журналу розміщуються у вільному доступі на таких сайтах: журналу «Studia Philologica», Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Інституційного репозиторію Київського університету імені Бориса Грінченка.
У своїй політиці ми підтримуємо Берлінську декларацію по відкритому доступу до наукового і гуманітарного знань (20-22 жовтня 2003 року).
Контент збірника наукових праць ліцензується за допомогою ліцензійної угоди у формат CC BY-NC, згідно з яким читачі збірника можуть поширювати, редагувати, вносити виправлення і брати за основу опубліковані в ньому статті, з некомерційною метою, за умови зазначення авторства і посилань на джерело публікації.
Тип ліцензії: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Склад редакційної колегії
- Буніятова І.Р., завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (головний редактор) (Україна);
- Карпіловська Є.А., провідний науковий співробітник Відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор (головний редактор) (Україна);
- Бондарева О.Є., проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, професор (Україна);
- Єременко О.В., професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна);
- Жаботинська С.А., заслужений працівник освіти України, професор кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук, професор (Україна);
- Колесник О.С., професор кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна);
- Маріна О.С., доцент кафедри англійської філології та філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, доцент (Україна);
- Материнська О.В., доцент кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, доцент (Україна);
- Махачашвілі Р.К., завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент (Україна);
- Потапенко С.І., завідувач кафедри германської філології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор філологічних наук, професор (Україна);
- Резаненко В.Ф., професор кафедри східних мов та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна);
- Водак Рут, почесний професор Ланкастерського університету, доктор філологічних наук, професор (Велика Британія);
- Харитончик З.А., завідувач кафедри загального мовознавства Мінського державного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор (Республіка Білорусь);
- Ухванова-Шмигова І.Ф., професор кафедри англійської філології Білоруського державного університету, доктор філологічних наук, професор (Республіка Білорусь).