Процес рецензування

Журнал застосовує процедуру подвійного сліпого рецензування (автор не знає імені та афіліації експерта і навпаки). Взаємодію авторів і рецензентів забезпечують головний редактор, заступник головного редактора, випусковий редактор. Автори і рецензенти не взаємодіють між собою безпосередньо.

Об’єктивне незалежне рецензування передбачає оцінку змісту статті, його актуальності, відповідності профілю журналу, достатність огляду наукової літератури, комплексний аналіз переваг і недоліків висвітленого дослідження.

Етапами рецензування є:

  1. Автоматизована перевірка дотримання академічної доброчесності в статті (зокрема перевірка на плагіат з допомогою сервісу  Unicheckта інших технічних засобів).
  2. Попередня оцінка рівня статті членами редколегії (до 2 тижнів, крім канікул і часу підготовки чергового випуску).
  3. Висловлення зауважень від редколегії або відхилення подання.
  4. Вибір незалежного експерта за науковим профілем і призначення його як рецензента.
  5. Рецензування статті впродовж 1 місяця.
  6. Передача автору зауважень і рекомендацій рецензента. Доопрацювання статті автором.
  7. Погодження нової редакції статті.
  8. За необхідності повтор четвертого — сьомого етапів або призначення додаткового рецензента.

Для рецензування редколегія запрошує досвідчених фахівців у вузьких наукових галузях.

Рецензенти погоджуються:

- оцінити теоретико-методологічну якість статті, її прикладну цінність за можливості
- переконатися у відповідності статті етичним принципам наукових публікацій
- висловлювати критику та надавати рекомендації
- надати висновок, чи рукопис: •
• Слід відхилити
• потребує додаткового перегляду
• Потребує виправлень
• потребує технічної перевірки
• Може бути надрукований у тому вигляді, в якому він поданий

Рецензенти інформуються про те, що надісланий рукопис є інтелектуальною власністю автора і не підлягає розголошенню третім особам.

Рецензенти мають завантажити своє рішення та файл із зауваженнями протягом 1 місяця з дати прийняття ролі.