Галузь і проблематика

Studia Philologica  є рецензованим журналом, що видається на засадах відкритого доступу Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка (Україна) з 2012 року (до грудня 2023 - Київським університетом імені Бориса Грінченка).

Періодичність: 2 рази на рік (червень, грудень)

Проблематика: У журналі публікуються результати досліджень з когнітивної лінгвістики, дискурсології, історичного і порівняльного мовознавства, семіотики, лінгвокультурології, міждисциплінарних досліджень, теорії літератури та літературної критики.

Галузь науки: мовознавство (УДК 81) та літературознавство (УДК 82).