Редакційний штат

Головний редактор: 

Колесник О. С., професор кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar

o.kolesnyk@kubg.edu.ua

Заступник головного редактора:

Махачашвілі Р.К., завідувач кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

r.makhachashvili@kubg.edu.ua

 

Випусковий редактор (Відповідальний секретар): 

Радван Д.В. старший викладач кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат  філологічних наук (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar 

d.radvan@kubg.edu.ua

 

Члени редакційної колегії:

Бобер Н.М. доцент кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат  філологічних наук (Україна)

ORCID IDScopus Author ID , Researcher IDGoogle Scholar ID

n.bober@kubg.edu.ua

 

Бондарева О. Є., професор, головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна).

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

o.bondareva@kubg.edu.ua

 

Брацкі А. С., професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор габілітований гуманітарних наук (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

a.bratski@kubg.edu.ua

 

Вінтонів М. О., професор кафедри української мови Факультету української філології, культури і мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна);

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

m.vintoniv@kubg.edu.ua

 

Гайдаш А. В., професор кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент (Україна);

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

a.haidash@kubg.edu.ua

 

Гарачковська О. О., професор кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, доктор філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar 

garachkovskaoksana@gmail.com

 

Дель Гаудіо С., професор секції славістики Департаменту гуманітарних студій Університету Салерно, доктор філософії (Італія)

ORCID iDScopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

sdelgaudio@unisa.it

 

Єсипенко Н. Г., завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar

n.yesypenko@chnu.edu.ua

 

Ковбасенко Ю. І., професор кафедри світової літератури Факультету української філології, культури і мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, професор (Україна);

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

y.kovbasenko@kubg.edu.ua

 

Ласка І.В. доцент кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук (Україна);

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar 

i.laska@kubg.edu.ua

 

Палійчук Е.О. старший викладач кафедри лінгвістики та перекладу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук (Україна); асоційований дослідник у Французькому центрі досліджень в гуманітарних і соціальних науках (CEFRES) в Празі (Чехія);

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

e.paliichuk@kubg.edu.ua

 

Редька І. А., доцент кафедри англійської філології і філософії мови Факультету германської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук, доцент (Україна);

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

inna.redka@knlu.edu.ua

 

Халіман О. В., доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор філологічних наук (Україна)

ORCID iDScopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

khaliman_oksana@ukr.net

 

Цапро Г. Ю., завідувач кафедри англійської мови та комунікації Факультету романо-германської філології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент (Україна);

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

g.tsapro@kubg.edu.ua

 

Шурма С. Г., доцент кафедри сучасних мов та літератур Гуманітарного факультету Університету імені Томаша Баті в Зліні (Чехія), кандидат філологічних наук, доцент (Україна), доктор філософії (нострифікація від Університету Масарика, Чехія)

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar

241153@mail.muni.cz

 

Вей-лун Лу, доцент  факультету китайських студій Університету Масарика, Ph.D. (Чехія)

ORCID iDScopus Author IDResearcher ID, Google Scholar

wllu@phil.muni.cz