Редакційний штат

Головний редактор: Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar

o.kolesnyk@kubg.edu.ua

Заступник головного редактора: Якуба Валентина Володимирівна, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент (Україна).

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

v.yakuba@kubg.edu.ua

Відповідальний секретар: Стрельченко Ксенія Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

k.strelchenko@kubg.edu.ua

Члени редакційної колегії:

Бондарева О. Є., професор, головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

o.bondareva@kubg.edu.ua

Брацкі А. С., професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор габілітований гуманітарних наук (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

a.bratski@kubg.edu.ua

Букрієнко А. О., доцент кафедри східних мов та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук (Україна)

ORCID iDScopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

a.bukriienko@kubg.edu.ua

Вінтонів М. О., професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

m.vintoniv@kubg.edu.ua

Гайдаш А. В., завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

a.haidash@kubg.edu.ua

Гарачковська О. О., професор кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, доктор філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar 

garachkovskaoksana@gmail.com

Дель Гаудіо С., професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософії (Україна)

ORCID iDScopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

s.delgaudio@kubg.edu.ua

Єсипенко Н. Г., завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar

n.yesypenko@chnu.edu.ua

Ковбасенко Ю. І., завідувач кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, професор (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

y.kovbasenko@kubg.edu.ua

Редька І. А., доцент кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

i.redka@kubg.edu.ua

Халіман О. В., доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор філологічних наук (Україна)

ORCID iDScopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

khaliman_oksana@ukr.net

Цапро Г. Ю., доцент кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент (Україна)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher IDGoogle Scholar

g.tsapro@kubg.edu.ua

Шурма С. Г., доцент кафедри сучасних мов та літератур Гуманітарного факультету Університету імені Томаша Баті в Зліні (Чехія), кандидат філологічних наук, доцент (Україна), доктор філософії (нострифікація від Університету Масарика, Чехія)

ORCID iDScopus Author IDResearcher IDGoogle Scholar

s.shurma@kubg.edu.ua

Вей-лун Лу, доцент мовного центру медичного факультету Університету Масарика, Ph.D. (Чехія)

ORCID iDScopus Author IDResearcher ID, Google Scholar

wllu@phil.muni.cz

Наскідашвілі Н. Н., старший науковий співробітник центру україністики імені Отара Баканідзе факультету гуманітарних наук Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, доктор філології (Грузія).