Про журнал

Анонси

Збірник наукових праць «Studia Philologica»
ISSN 2412-2491 (Online)
ISSN 2311-2425 (Print)
DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425
Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ 19607 - 9407 Р від 11.12.2012.
Проблематика: у журналі публікуються результати досліджень з когнітивної лінгвістики, дискурсології, історичного і порівняльного мовознавства, семіотики, лінгвокультурології, міждисциплінарних досліджень, теорії літератури та літературної критики.
Галузь науки: мовознавство та літературознавство.
Мова видання: українська та англійська
Засновник та видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка
Періодичність публікації: 2 рази на рік
Головний редактор: Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор
Відповідальний секретар: Стрельченко Ксенія Сергіївна, кандидат філологічних наук
Технічний секретар: Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук
Видавництво: Київський університет імені Бориса Грінченка
Країна видавництва: Україна
Індексується Google Scholar
Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
Адреса редколегії. Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13 Б, м. Київ, 04212.

Контактна особа: Стрельченко Ксенія Сергіївна, k.strelchenko@kubg.edu.ua
Список авторів