Про журнал

Науковий журнал «Studia Philologica»
ISSN 2412-2491 (Online) ISSN 2311-2425 (Print)

DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425

Проблематика: у журналі публікуються результати досліджень з когнітивної лінгвістики, дискурсології, історичного і порівняльного мовознавства, семіотики, лінгвокультурології, міждисциплінарних досліджень, теорії літератури та літературної критики.
Галузь науки: мовознавство та літературознавство.
Мова видання: українська та англійська
Засновник та видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка
Періодичність публікації: 2 рази на рік
Головний редактор: Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор
Відповідальний секретар: Радван Дана Володимирівна, кандидат філологічних наук
Технічний секретар: Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук
Видавництво: Київський університет імені Бориса Грінченка
Країна видавництва: Україна
Індексується Google Scholar
Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022)

РЕЄСТР наукових видань України

OUCI

 

Контент збірника наукових праць ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Адреса редколегії. Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Левка Лук'яненка 13 Б, м. Київ, 04212.

Контактна особа: Радван Дана Володимирівна,d.radvan@kubg.edu.ua
Список авторів