Публікаційна етика

Редколегія журналу «Studia Philologica» і Київський столичний університет імені Бориса Грінченка як його видавець дотримуються стандартів публікаційній етики і докладають зусиль для запобігання її порушення. Керівними для нас є принципи, напрацьовані Комітетом з етики публікацій (COPE).

Завдання журналу полягає в академічному обговоренні тем, незалежно від їхнього характеру (релігійного, гендерного, екологічного, етичного, політичного або іншого, пов’язаного з потенційно суперечливим темами).

1 Етичні принципи

1.1 Обов’язки редакторів

○ Діяти виважено, об’єктивно і справедливо, без дискримінації за релігійними або політичними переконаннями, статтю, сексуальною орієнтацією, етнічним або географічним походженням авторів.

○ Дотримуватися встановлених процедур у разі виявлення конфлікту інтересів або надходження скарг на недотримання етичних норм. Надати авторам можливість обґрунтовано відповісти на будь-які скарги і зауваження.

1.2 Обов’язки рецензентів

○ Сприяти підвищенню якості наукових матеріалів, допомагати прийняттю рішень.

○ Ніколи не зберігати і не копіювати рукопис. Дотримуватися і підтримувати конфіденційність будь-якої інформації, наданої редактором або автором.

○ Стежити за будь-якими потенційними конфліктами інтересів, повідомляти головного редактора про їх виникнення.

 

1.3 Обов’язки автора

○ У супровідних документах до рукопису подавати максимально точні дані.

○ Гарантувати, що поданий рукопис не розглядається або не брався до публікації в іншому виданні.

○ Гарантувати, що всі дослідження в представленому рукопису є оригінальними, забезпечити посилання на весь наведений в рукопису матеріал з інших джерел.

○ Оголошувати про будь-які потенційні конфлікти інтересів.

○ Співпрацювати з редколегією для максимально швидкого внесення змін, доповнень, уточнень.

2 Протидія неетичній поведінці

2.1 Ідентифікація неетичної поведінки

○ Неетична поведінка може бути ідентифікована та доведена до відома редколегії та видавця в будь-який час будь-ким. Для початку розслідування інформувальник повинен надати точну інформацію та обґрунтовані докази.

2.2 Розслідування

○ Необхідні докази повинні збиратися без публічного висвітлення.

○ Редколегія повинна прийняти рішення за кожною заявою.

2.3 Наслідки (за зростанням впливу, застосовуються окремо або в поєднанні)

○ Інформування автора або рецензента про факти та обставини непорозуміння, зловживання чи неправильного застосування етичних стандартів.

○ Публікація офіційного повідомлення з описом неправомірної поведінки.

○ Офіційне відкликання публікації з журналу з інформуванням агентств і організацій, що зберігають та індексують дані.

○ Офіційна заборона на прийняття матеріалів від автора на певний період.

○ Розгляд ситуації в зовнішніх офіційних і судових інстанціях.

3. Використання штучного інтелекту

Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі “Методи” рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ “Методи” недоступний.