Індексування

"Studia Philologica" відображається у:

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
Crossref
РЕЄСТР наукових видань України
OUCI

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022)

Журнал індексується у: