Політика відкритого доступу

З 2023 року журнал постачає читачам контент у миттєвому відкритому доступі за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вільний доступ до онлайн-версій статей надається без реєстрації та додаткових умов з 2012 року.

Користувачі мають право вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов'язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у цьому журналі.

Будапештська ініціатива відкритого доступу

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ЖУРНАЛУ

Вступ. Інтернет фундаментально змінив практичні та економічні реалії в розповсюдженні наукового знання та культурної спадщини. В даний час він надає шанс сформувати глобальне і інтерактивне уявлення про людські знання, включаючи культурну спадщину, і гарантувати всеосяжний доступ до нього. Ми усвідомлюємо зобов'язання, які пов'язані з викликами Інтернету як нового функціонального середовища для розповсюдження знання. Очевидно, що ці зміни зможуть значно модифікувати природу наукових публікацій і існуючої системи гарантії їх якості. У відповідності з духом Будапештської ініціативи Відкритого доступу, Хартії онлайнової європейської культурної спадщини (European Cultural Heritage Online) і Заяви по відкритому доступу до публікацій (Bethesda Statement on Open Access Publishing), ми підписуємо Берлінську декларацію, щоб просувати Інтернет як функціональний інструмент бази глобального наукового знання і його втілення в людській діяльності, і визначити заходи, яких потребує науковий менеджмент, науково-дослідні інститути, фінансові агентства, бібліотеки, архіви і музеї.

Мета. Наша місія розповсюдження знання буде не повною, якщо інформація не є широко і надійно доступною для суспільства. Нові можливості в розповсюдженні знання не тільки через традиційні носії, але і через Інтернет в рамках нової парадигми відкритого доступу, повинні бути підтримані. Ми визначаємо відкритий доступ як всеосяжне джерело людського знання і культурної спадщини, яке було заздалегідь схвалене науковим співтовариством. Для того, щоб реалізувати бачення глобального і доступного представлення знання, майбутня мережа повинна бути стійкою, інтерактивною і прозорою. Зміст і програмні інструменти повинні бути вільно доступними і сумісними.

Визначення внеску у відкритий доступ. Організація відкритого доступу як важливої процедури вимагає активних зобов'язань і внесків від кожного виробника наукового знання і носія культурної спадщини. Внески у відкритий доступ включають результати оригінальних наукових досліджень, первинні дані і метадані, першоджерела, цифрове представлення живописних і графічних матеріалів, навчальних мультимедійних матеріалів.

Внески у відкритий доступ повинні задовольняти дві умови:

  1. Автори і утримувачі авторських прав таких внесків повинні гарантувати всім користувачам вільний, безповоротний, всеосяжний і справедливий доступ до використання, розподілу, передачі і демонстрації опублікованих робіт; готувати і розподіляти вторинні роботи в будь-якому цифровому середовищі для відповідальних цілей; представляти атрибути авторських прав (стандарти наукового співтовариства продовжуватимуть забезпечувати механізм захисту авторських прав і відповідальне використання опублікованих робіт, як це має місце зараз), а також право виготовляти невелику кількість друкарських копій для персонального використання.

2. Повна версія роботи і всі додатки, включаючи копію дозволу, як вказано вище, повинні бути розміщені у відповідному стандартному електронному форматі, принаймні в одному он-лайновому репозиторії (таким чином опубліковані), в якому використовуються відповідні технічні стандарти (сумісні з визначеннями Протоколу Ініціативи Архівів відкритого доступу) і який підтримується академічним інститутом, науковим співтовариством, урядовим агентством або іншою авторитетною організацією, яка прагне відкритого доступу, необмеженого розподілу, оперативності і тривалої архівації.