КОЛЬОРОНАЗВИ “ЖОВТИЙ” ТА “СИНІЙ” У СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

  • Валентина Іванівна Мельник Київський університет імені Бориса Гринченка, доцент кафедри германської та романської філології
  • Ольга Юріївна Качан Київський університет імені Бориса Гринченка, магістрант кафедри германської та романської філології

Ключові слова:

фразеологічна одиниця (ФО), кольороназва, мовна картина світу

Анотація

У статті розглядається феномен кольору та його відображення у фразеологічній одиниці англійської та французької мов. Особлива увага приділяється фразеологічній одиниці з кольороназвою “синій” та “жовтий”. Вказується на спільні та відмінні риси трактування кольору обома мовами. У висновку робиться спроба пояснити розбіжності у використанні фразеологічної одиниці з кольороназвою “синій” та “жовтий” в зазначених мовах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Іванівна Мельник, Київський університет імені Бориса Гринченка, доцент кафедри германської та романської філології

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Гете И.В. Избранные философские произведения. – М.:Наука, 1964. – 520 с.

Гете Иоганн Вольфганг Учение о цвете. Теория познания: Пер. с нем. Изд. 3-е. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2012. – 200с.

Гуменюк І.І. Кольористика у фразеології – Ключ до культурної інтерпретації (на мат. англ. та укр. мов) // Наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 11, т.1. – с. 211-217.

Люшер, М. Цветовой тест Люшера. − М.: АСТ, 2005. – 190 с.

Назарян А.Г. Фразеология современного франц. языка (Для институтов и факультетов иностранного языка) Учеб. Пособие. – М.: Высшая школа, 1976. – 318с.

Потебня А.А. Эстетика и поэтика. Александр Афанасьевич Потебня. – М.: Искусство, 1976. – 614с.

Психологія мовлення і психолінгвістика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Лапшина І.М., Харченко Н.В.; За заг. ред. Л.О. Калмикової. – К.: Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут, в-во “Фенікс” 2008. – 235с.

Фомина В.С. Формирование и развитие

фразеологических единиц с названием основных цветов спектра как их компонентом: автореф. дис. …канд. филол. наук: спец. 10.02.01 рус. язык / В.С. Фомина. – Минск, 1992. – 25с.

Семантика кольороназв у номінаціях виразу обличчя – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/nvvnu/filolog/2010_8/R3/Kuznyetsova.pdf

The Delaware Blue Hen: Fact and Fancy – Режим доступу: http: //www.udel.edu/research/kids/challenge/bluehenimages/bluehenfactsheet.pdf

Кунин А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – Изд. 4-е, переработанное и дополненное. – М.: 1984. – 944с.

Назарян А.Г. Почему так говорят по-французски. – М.: Наука, 1968. – 347с.

Downloads


Переглядів анотації: 180

Опубліковано

2013-07-30

Як цитувати

Мельник, В. І., & Качан, О. Ю. (2013). КОЛЬОРОНАЗВИ “ЖОВТИЙ” ТА “СИНІЙ” У СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/27

Номер

Розділ

Мовознавство