МОРФОНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧИХ МОДЕЛЕЙ ІМЕННИКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – VIII ст.

Автор(и)

  • Наталя Петрівна Русаченко Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри української мови

Ключові слова:

морфонологія, діахронія, іменниковий словотвір, альтернація, староукраїнська мова XVI – XVIII ст.

Анотація

У статті зазначено важливість урахування морфонологічних характеристик при творенні іменників староукраїнської мови  другої половини XVI XVIII ст. Виявлено ступінь поширеності та особливості функціонування  вокалічних та консонантних альтернацій у системі іменникового словотвору.


Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталя Петрівна Русаченко, Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри української мови

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Антипов А.Г. Алломорфное варьирование суффикса в словообразовательном типе (на материале русских говоров) / А.Г. Антипов – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. – 188 с.

Бекасова Е.Н. Статус чередований (т’-щ) и (д’-дж) в системе форм русского глагола / Е.Н. Бекасова // Русский глагол в сопоставительном освещении. – Самарканд: Изд-во Самарк. гос. ун-та, 1987. – С. 95 – 102.

Білоусенко П.І. Історія суфіксальної системи українського іменника / П.І. Білоусенко. – К.: КДПІ, 1993. – 215 с.

Варбот Ж.Ж. Праславянская морфонология, словообразование и этимология / Ж.Ж. Варбот. – М.: Наука, 1984. – 237 с.

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія / В.О. Горпинич. – К.: Вища школа, 1999. – 207 с.

Кравченко М.В. Словообразовательная морфонология украинского язика / М.В. Кравченко. // Автореф. дис. ... док. филол. наук: 10.02.01 / Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1990. – С.30

Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Морфонология в описании языков / Е.С. Кубрякова, Ю.Г. Панкрац. – М.: Наука, 1983 . – 119 с.

Федурко М.Ю. Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові / М.Ю. Федурко // Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 /НАН України Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 36 с.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Ю. Шевельов. – Харків: Акта, 2002. – XII, 1054 с.

АД – Лікарський порадник «Аптека домова» за зб-кою 1760 1780 рр.

АО – Акти села Одрехови.

АЧ – Зб-ка селянських земельних актів із Чернігівщини, XVII – XVIІІст.

Бер. – «Лексикон словенороський» Памва Беринди.

ВГ – Волинські грамоти XVI ст.

Вел – «Сказаніє о войнh козацкой з полякамі» (1720) С. Величка.

ВН – Ділова мова Волині і Наддніпрянщини.

Виш – Вишенский И. Сочинения.

ВХ – «Вhнецъ Х[ристо]въ зъ проповhдій неделныхъ» А. Радивиловського, друкарня Києво-Печерської лаври, 1688 р.

Гр – Літопис Г. Грабянки, список II пол. XVIII ст.

ДН – Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст.

ЖС1 – Книга житій святих, XVIII ст.

Зин – Вірші, народні прислів’я та приказки Кл. Зиновіїва, кін. XVII – поч. XVIII ст.

ІВМ – Інтермедії до драми «Воскресеніє мертвих» Г. Кониського за зб-кою 1760 1780 рр.

ІКД – Інтермедії до драми М. Довгалевського «Комическоє дhйствіє на Рождество Христово», 1736 р.

ІС – Інтермедії до драми «Стефанотокосъ», I пол. XVIII ст.

ЛР – Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. : Зб. актових документів.

ЛС – «Кнъга, глагулемая Листувня» братів Данила, Дем’яна і Мойсея Гирманів, 1712 р.

Нег. – Євангеліє в перекладі Валентина Негалевського, 1581 р. 4.

НЛ – «Ніжинський літопис», повісті, легенди та ін, XVIII ст.

ПЄ – Пересопницьке Євангеліє 1556–1561рр.

ПЛ – Приватні листи XVIIIст.

Пч.1 – «Пчела », 1739 р.

Розм. – Розмова (близько 1575 р.).

Сл. – Ораторські «Слова» Ф. Прокоповича та ін., I пол. XVIII ст.

Сп.2 – Співаник, I пол. XVIII ст.

Ув – Вірші зі зб-ки, укладеної «въ ключу Уманскомъ», ост. чверть XVIII ст.

ФП – Зб-ка повістей, легенд, повчань та ін. Пилипа Федоровича, 1693р.

Downloads


Переглядів анотації: 115

Опубліковано

2013-07-30

Як цитувати

Русаченко, Н. П. (2013). МОРФОНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧИХ МОДЕЛЕЙ ІМЕННИКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – VIII ст. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/28

Номер

Розділ

Мовознавство