ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРИ МОВОМИСЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІСПАНСЬКІЙ МОВАХ

  • В.Ю. Дроботенко

Abstract

У статті розглянуто теофраземіку української та іспанської мов як об’єкт культури мовомислення цих етносів. Менталітет як акумулятор мислення народу крізь призму мови сприймається як ключ до національно-культурної специфіки фразеології. Стаття продовжує дослідження концепту «Бог», вивчення особливостей його об’єктивації мовними засобами, зокрема паремії різноструктурних мов. Концептуальний аналіз такої фразеології уможливив характеристику наскрізних лексико-семантичних аспектів, що стали конструктивними для формування її смислового простору. Окреслено різні смислові навантаження концепту «Бог». Аналіз здійснено на
основі матеріалу українських лексикографічних досліджень, збірок українських паремій, іспанських лексикографічних праць.


Abstract views: 9
PDF Downloads: 8
Published
2018-04-25
Section
Linguistics