автори

Випуск 16

 

Бабушко О.

Київський університет імені Бориса Грінченка

o.babushko@kubg.edu.ua

ORCID iD: 0000-0002-6861-8558

 

Бахтіна А.

Київський університет імені Бориса Грінченка,

a.bakhtina@kubg.edu.ua

ORCID iD 0000-0003-3337-6648

 

Качур І. І.,

Київський університет імені Бориса Грінченка

i.kachur@kubg.edu.ua

ORCID: 0000-0003-4110-5629

 

 

Карпенко Ю.

Київський національний лінгвістичний університет

yuliia.karpenko@knlu.edu.ua

ORCID ID 0000-0002-3627-3428

 

Коваленко В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

vm.kovalenko@kubg.edu.ua

ORCID ID 0000-0002-7343-3734

 

Колесник О.

Київський університет імені Бориса Грінченка

o.kolesnyk@kubg.edu.ua

ORCID ID 0000-0002-1618-3804

 

Махачашвілі Р.

 Київський університет імені Бориса Грінченка

r.makhachashvili@kubg.edu.ua

ORCID iD 0000-0002-4806-6434

 

Мізін К.І.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

kmizin@i.ua

ORCID ID 0000-0002-5216-6032

 

Остропальченко Ю.

 Київський університет імені Бориса Грінченка

y.ostropalchenko@kubg.edu.ua

ORCID iD 0000-0002-9409-4348

 

Пилинський М.

Київський університет імені Бориса Грінченка

m.pylynskyi@kubg.edu.ua

ORCID iD: 0000-0002-4771-1294

 

 

Порошина В. Д.,

Київський університет імені Бориса Грінченка,

v.poroshyna@kubg.edu.ua

ORCID ID 0000-0002-4380-5509

 

 

Редька І.

Київський університет імені Бориса Грінченка

i.redka@kubg.edu.ua

ORCID iD 0000-0002-3088-9651

 

Семенюк А.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

semenyuk@vnu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-4437-179X

 

 

Сіваєва О.

Поліський національний університет

olgasivaeva1987@gmail.com

ORСID iD 0000-0003-0123-9446

 

Степаненко К.

Київський університет імені Бориса Грінченка

k.stepanenko@kubg.edu.ua

ORCID ID 0000-0002-1553-4350

 

Торговець Ю.

Київський університет імені Бориса Грінченка

y.torhovets@kubg.edu.ua

ORCID: 0000-0002-2324-8215

 

Хвостенко Є.

Київський університет імені Бориса Грінченка

khvostenko.yevheniia@gmail.com

ORCID iD 0000-0001-6945-2142

 

Цапро Г.

Київський університет імені Бориса Грінченка

g.tsapro@kubg.edu.ua

ORCID: 0000-0002-0748-7531

 

Шабельник К.

Київський університет імені Бориса Грінченка

koshabelnyk.if17@kubg.edu.ua

ORCID: 0000-0002-6312-0478

 

Випуск 17

 

Білоконь В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

https://orcid.org/0000-0002-8576-9921

 

Бойко М.

Київський університет імені Бориса Грінченка

miboiko96@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9826-7464

 

Бойко О.

Ніжинський державний університет імені М. Гоголя

https://orcid.org/0000-0002-6830-6634

  

Видайчук К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

vydaichukk@gmail.com

ORCID iD 0000-0002-8584-8021

 

Видайчук Т.

Київський університет імені Бориса Грінченка

t.vydaichuk@kubg.edu.ua

 

ORCID iD 0000-0001-7290-0006

 

Гайдаш А.

Київський університет імені Бориса Грінченка

a.haidash@kubg.edu.ua

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8200-2875

 

Заботнова М.

Національна академія Національної гвардії України

kachur_mira@ukr.net

ORCID ID 0000-0002-3166-1675

 

Зайченко О. В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

o.zaichenko@kubg.edu.ua

ORCID iD 0000-0001-8331-8185

 

Іванова Ю.

Grammarly, Inc.

yuliia.ivanova@grammarly.com

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2886-2289

 

Колесник О.С.

Київський університет імені Бориса Грінченка

o.kolesnyk@kubg.edu.ua

ORCID iD: 0000-0002-1618-3804

 

Куліш А.

Національна академія Національної гвардії України

bezdetkonastenka@gmail.com

ORCID iD 0000-0002-5634-0034

 

 

Ладоня К.

Інститут педагогіки НАПН України

e-mail ladonyaku@ukr.net

ORCID iD 0000-0002-1863-0428

 

Попова С.Г.

Київський університет імені Бориса Грінченка

https://orcid.org/0000-0002-3111-572X

 

Скрипкару Д.

Чернівецький Національний Університет імені Юрія Федьковича

dianascripkaru99@gmail.com

ORCID iD 0000-0003-0147-1843

 

Тугай О.

Київський університет імені Бориса Грінченка

https://orcid.org/0000-0001-9831-2288