Особливості вживання питальних висловлень як директивних мовленнєвих актів в англійській мові ХІІ—ХVІІ ст

Автор(и)

  • Лілія Петрівна Калитюк кафедра германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

питальне висловлення, директив, мовленнєвий акт

Анотація

У статті розглядаються транспозиційні можливості питальних висловлень щодо реалізації директивних мовленнєвих актів в англійській мові ХІІ—ХVII ст., окреслено їх реквестивний прагмасемантичний відтінок (прохання, виклик, заклик). Встановлені й описані лексико-граматичні засоби середньо- та ранньоновоанглійської мови, причетні до аранжування таких висловлень. Стаття містить змістовний ілюстративний матеріал, дібраний з різних за жанром середньо- та ранньоновоанглійських текстів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лілія Петрівна Калитюк, кафедра германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [yклад. i голов. pед. В.Т. Бусел]. — К. ;Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. — 1440 с.

Комина Н.А. Вопросы лингвистической прагматики в сборниках Калининского университета / Н.А. Комина // Прагматические аспекты изучения предложения и текста: сб. науч. тр. — К. : Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз, 1983. — С. 189—193.

Мирсеитова С.С. Транспозиция вопросительных предложений в современном английском языке:автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / С.С. Мирсеитова. — М., 1991. — 22 с.

Павильч А.А. Особенности коммуникативных моделей поведения в религиозном дискурсе / А.А. Павильч: мат-лы докл. Междунар. науч. конф. [«Номинация и дискурс»], (Минск / Беларусь 8—9 ноября 2006 г.). — Минск : МГЛУ, 2006. — С. 44—45.

Смущинська І.В. Лінгвостилістичні засоби вираження суб’єктивної модальності в сучасному французькому романі / І.В. Смущинська // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського держ. лінгв. ун-ту [Лінгвопакс — VIII]. — К. : Видавничий центр КДЛУ, 2000. — Вип. 3А. — С. 82—85.

Софронова И.Н. Речевой акт просьбы в мужской и женской речи: структурный аспект (на материале современного русского языка) / И.Н. Софронова: мат-лы докл. Междунар. науч. конф.[«Номинация и дискурс»], (Минск / Беларусь 8—9 ноября 2006 г.) — Минск : МГЛУ, 2006. — С. 101—103.

Vorobyova O. Iconicity of literary text and the emotional resonance effect / Vorobyova O. // Recent trends in language and literature studies: insights and approaches: Abstracts. — K. : Vydavnychyy Tsentr KNLU. — 2005. — P. 3—4.

Downloads


Переглядів анотації: 88

Опубліковано

2013-06-18

Як цитувати

Калитюк, Л. П. (2013). Особливості вживання питальних висловлень як директивних мовленнєвих актів в англійській мові ХІІ—ХVІІ ст. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/6

Номер

Розділ

Мовознавство

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.