VERBALIZATION OF INTERPERSONAL CONFLICT IN FICTION

Автор(и)

  • Bekaryan L.A. Paronyan Sh.A. Yerevan State University, British Consulate in Armenia

Ключові слова:

конфліктний дискурс, міжособистісний конфлікт, комунікативна компетенція, соціальні взаємовідносини.

Анотація

Статтю присвячено аналізу лінгвістичних особливостей міжособистісного конфлікту в англійському художньому мовленні. Конфліктний дискурс розглядається як мовленнєва діяльність, яка має специфічну модель розгортання у мовленні. На основі цього зроблено спробу виробити мовленнєвий механізм протікання конфліктної інтеракції. Особлива увага приділяється сімейному конфлікту, досліджується прагмалінгвістична модель цього типу спілкування. Результати цього дослідження можуть використовуватися при виробленні лінгвістичних стратегій і тактик, що дозволяють мовцям здійснювати продуктивний обмін протилежними думками, уникаючи підривних мовленнєвих впли-
вів і ворожих людських взаємовідносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреева Г.М. Социальная психология/ Галина Андреева .– М. : Наука, 1980. – 415 с.

Гришина Н.В. Психология конфликта/ Наталья Гришина. – М. : СПб, 2004. – 464 с.

Brown G., Yule G. Discourse Analysis/ Gillian Brown, George Yule. – Cambridge, CUP, 1983. – 283 p.

Holmes J.G., Murray S.L. Conflict in Close Relationship/Social Psychology: Handbook of Basic

Principles/ John Holmes, Sandra Murray. – New York, London, The Guilford Press, 1996. – P. 622–654.

Kakava Ch. Discourse and Conflict// Handbook of Discourse Analysis/ Christina Kakava. – Oxford,

Blackwell Publishing, 2003. – P. 650–671.

Nelde P.H. Research on Language Conflict, Sociolinguistics/ International Handbook of the Science

of Language and Society/ Peter Nelde. – Berlin, N.Y., Walter de Gruyter, 1987. – 185 p.

Paronyan Sh., Bekaryan L. The Verbal Expression of Interpersonal Conflict in Modern English

(in Armenian)//Foreign Languages in High School. Collected Articles. – N 8/ Shushanik Paronyan,

Lilit Bekaryan. – Yerevan, YSU Publishing House, 2007. – P. 98–107.

Paronyan Sh. On the Linguistic Expression of Uncertainty through Hesitation Markers in Conflict

Talk in English// Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразина. – N 866. –

Випуск 59/ Shushanik Paronyan. – Харкiв, 2009. – С. 92–98.

Widdowson H.G. Text, Context, Pretext: Critical Issues in Discourse Analysis/Henry Widdowson. –

Oxford, Blackwell Publishing, 2004. – 179 p.

Zupnik Y.J. Conversational Interruptions in Israeli-Palestinian ‘Dialogue’ Events// Discourse

Studies. – Vol.2. – N1/ Yael-Janette Zupnik. – Sage Publications. – P. 85–110.

Downloads


Переглядів анотації: 103

Опубліковано

2014-11-11

Як цитувати

Paronyan Sh.A., B. L. (2014). VERBALIZATION OF INTERPERSONAL CONFLICT IN FICTION. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/52

Номер

Розділ

Мовознавство