КАЗКОВІ ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2425.2022.1894

Анотація

У статті розглянуто казкові прецедентні імена, дібрані із текстів англомовного медіа-дискурсу, на засадах когнітивної лінгвістики. Висвітлення лінгвокогнітивних особливостей казкових прецедентних імен здійснено у межах концептуального аналізу, що дало змогу виявити зв’язок між мовними і поняттєвими структурами.

Матерілом дослідження слугують цитовані висловлення, які містять казкові антропоніми, розміщені на інтернет-сайтах та у корпусі даних EnglishWeb 2020 (enTenTen20) додатку SketchEngine. Даний корпус – це англійський корпус текстів, зібраних з Інтернету в період з 2019 по 2021 рік. На основі аналізу зазначеного матеріалу запропоновано гіпотезу про те, що переважна частина казкових прецедентних імен, які функціонують у англомовному медіа-дискурсі, утворені за принципом аналогії. У дослідженні виявлено, що характерним для медійних текстів є вживання прецедентних імен у метафоричних моделях, за якими уподібнюються сутності, що належіть до різних понятійних сфер. При цьому порівняння об’єктів здійснюється за ознакою, спільною для обох порівнюваних сутностей. В аналізованому матеріалі метафора представлена моделями «ОСОБА-людина є начебто ТВАРИНА-міфонім» та «ОБ’ЄКТ-рослина є начебто ТВАРИНА-міфонім». У формуванні казкових прецедентних імен також використано принцип аналогії, визначальним для якої є порівняння двох сутностей, що належать до однієї понятійної сфери. Як правило, таке уподібнення компаратива (те, що порівнюють) та корелята (те, з чим порівнюють) відбувається за повним ступенем уподібнення. Здатність характеризувати інші предмети дійсності пояснюється в аспекті прототипності казкових прецедентних імен, а саме їх подібність, як зразкового представника класу, до провідної властивості первинного референта.

Результати дослідження показали, що частота аналогового порівняння (87,72%) казкових прецедентних імен на багато вища за метафоричне (12,28%), що підтверджує висунуту гіпотезу. Отже, можна зробити висновок, що у сучасному англомовному медіа-дискурсі казкові прецедентні імена утворені переважно на основі аналогії.

Ключові слова: казкові прецедентні імена, концептуальна метафора, когнітивна операція аналогового мапування, метод концептуального аналізу, прототип, англомовний медіа-дискурс.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads


Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

Панібог, А. (2022). КАЗКОВІ ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ. Studia Philologica, (1-2), 48–57. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2022.1894

Номер

Розділ

Мовознавство