Семантична просодія леми VACCINE у медіа текстах

Автор(и)

  • О.С. Сіваєва 0974444928

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.166

Анотація

Статтю присвячено корпусному аналізу семантичної просодії словосполучень з VACCINE у британській суспільно-політичній газеті “The Guardian”. Для проведення дослідження створено та проаналізовано за допомогою комп’ютерної програми Sketch Engine корпуси текстів, до складу яких входять словоспо­лучення з VACCINE. Розвідка в основному базується на корпусному аналізі колокацій noun+VACCINE як найчастотніше вживаної групи словосполучень у медіатекстах. У словнику лексема VACCINE пояснюється як слово, яке має позитивну семантичну просодію. Дискурс-аналіз отриманих даних демонструє, що словосполучення з VACCINE можуть отримати позитивне, негативне і нейтральне семантичне забарвлення, яке, головним чином, залежить від контекстного значення аналізованого уривка, а також ґрунтується на семантичній просодії інших слів в уривку, що фактично позначає та передбачає тип просодії відповід­них колокацій. Іменники supply, safety, mask, uptake, access, protection, production, certification, які вживають­ся у газеті “The Guardian” і мають позитивну семантичну просодію, описують VACCINE як метафоричний образ захисту від Covid-19. Однак іменники hesitancy, misinformation, availability та skepticism, маючи не­гативне семантичне забарвлення, здебільшого використовуються для опису страху та невпевненості людей щодо ефективності вакцини. Колокації з type, mechanism, distribution, usage та VACCINE, що мають нейтральну семантичну просодію, яка демонструє, що такі колокації вживаються у текстових урив­ках в оточенні ні позитивних, ні негативних слів, а весь уривок служить констатацією деяких фактів без оцінки.

Ключові слова: семантична просодія, корпусний аналіз, колокація, VACCINE, медійний дискурс, The Guardian.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads


Переглядів анотації: 29

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Sivaeva, O. (2021). Семантична просодія леми VACCINE у медіа текстах. Studia Philologica, (1), 42–46. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.166

Номер

Розділ

Мовознавство