МОДУС BARBARA: ЛОГІКО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЕКСПЛІКАЦІЇ МОВИ EMOJI

Автор(и)

  • Р.К. Махачашвілі Київський університет імені Бориса Грінченка
  • А.О. Бахтіна Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.162

Анотація

У статті розглядається мовний знак “emoji” крізь призму логіко-лінгвістичного напряму. Авторами статті висновлено, що експлікація плану змісту та плану вираження оптичного (а отже, нелінійного) знака з огляду білатеральності його структури є невичерпною, оскільки в оптичності “emoji” беруть участь і психофізіологічні чинники, які апелюють як до лінгвістичних, так і до екстралінгвістичних елементів формування знака. А отже, субстратом дослідження знака “emoji” дослідники номінують його полілатеральність. Останнє уможливлює синтез структурного (логічного) із концептуальним (феноменологічним) рівнем експлікації знака, оскільки план змісту і план вираження оптичного знака одночасно перебуває як у його формі, так і в смисловому навантаженні. Дослідження фокусується на емпіричному експерименті, започаткованому авторами — на опитуванні, створеного на базі гугл-форми під назвою “Emoji-association”, що містить 147 перцепцій та інтерпретацій до знаків “emoji” від реципієнтів. Експеримент апробується через семантичний трикутник Г. Фреге, який схематично демонструє білатеральний підхід до плану змісту слова, залежний як від абстрактного денотата (власне слово), так і від конкретного сигніфіката (смисл слова). З акцентуацією на полілатеральність та з її верифіка­цією створюються гіпотетико-дедуктивні силогізми (зокрема, за дослідженим у статті знаком ство­рюється силогізм за модусом першої фігури Barbara, ААА), до яких входять лексеми-інтерпретанти, що за результатами цифрового аналізу відповідей за допомогою вебдодатку Voyant Tools, є найуживанішими за частотою. Таким чином, авторами вперше було апробовано верифікацію смислу знака “emoji” за допомогою науки логіки, що візуалізує денотат та індивідуальні інтерпретанти знака в дихотомії «істина — хиба». За результатами експериментального логіко-лінгвістичного підходу до дослідження знака “emoji” висновлено, що логічний інструментарій, застосований у статті, передбачає фракталізацію аграматизованих формантів знака “emoji” з його вербальними версіями формантів з подальшою верифікацію обох.

Ключові слова: emoji, семантичний трикутник Г. Фреге, полілатеральність, силогізм, структура, ква­ліа.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р.К. Махачашвілі, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Downloads


Переглядів анотації: 44

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Махачашвілі, Р., & Бахтіна, А. (2021). МОДУС BARBARA: ЛОГІКО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЕКСПЛІКАЦІЇ МОВИ EMOJI. Studia Philologica, (1), 12–17. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.162

Номер

Розділ

Мовознавство