ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ

Автор(и)

  • Інна Анатоліївна Наваренко доцент кафедри германської та романської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

іспанська народна казка, засоби вербалізації, прагматична спрямованість тексту, композиційна структура, інваріантна й варіантна композиційні моделі

Анотація

В роботі обґрунтовано теоретичні засади іспанської народної казки, а також на підставі використання комплексного підходу досліджено їх жанрово-композиційну й лінгвопрагматичну специфіку. Розглянуто вплив жанрових особливостей казкових оповідей на їх мовне оформлення та на формування структурно-змістової організації тексту. Створено інваріантну композиційну модель іспанських народних казок, з’ясовано прагматичні функції незмінних структурно-змістових компонентів іспанського казкового тексту. Визначено способи та засоби вербалізацій авторських інтенцій в тексті казки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Анатоліївна Наваренко, доцент кафедри германської та романської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук

Посилання

Григорьев В. П. Становление языка испанской национальной литературы / В. П. Григорьев. – Л. : Изд-во гос. пед. ин-та, 1975. – 87 c.

Данилич В.С. Феномен человека в системе языка и картине мира (по памятникам эпохи становления национального языка и национальной литературы Испании) / Валентина Стефановна Данилич. – К. : Издат. центр КГЛУ, 2000. – 246 с.

Мастилко Н. В. Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Наталія Володимірівна Мастилко ; Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2004. – 186 с.

Almodóvar A. R. Los cuentos populares, o la tentativa de un texto infinito / A. R. Almodóvar. – Murcia. : Universidad de Murcia, 1989. – 128 p.

Espinosa М. Cuentos populares españoles / М. Espinosa // Cuento folclórico y literaturas del siglo XI. – Brasil : Rio de Janeiro, 1967. – № 78. – P. 384–387.

Chevaller M. Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro / Máxime Chevaller // Cuento tradicional, cultura, literatura. – Salamanca : Universidad de Salamanca, 1999. – Р. 12.

Biglieri A. Inserción del explum medieval. El Libro de buen amor / Anibal Biglieri // Revista de Filología española. – Auster, 1990. – Р. 81–101.

Kortasar J. Algunos aspectos del cuento / Julio Kortasar // Casa de las Américas. – 1962. – № 15–16. – P. 63.

Menéndez P. R. Cervantes y la epopeya / Pidal Ramón Menéndez // Homenaje a Cervantes.– Valencia, 1950. – P. 419–443.

Zarzuela A. R. Leyendas de hadas [Електронний ресурс] / Alejandra Ramírez Zarzuela. – Режим доступу : Alejandra Ramírez Zarzuela. Leyendas de hadas [Електронний ресурс] / Alejandra Ramírez Zarzuela. – Editoria LIBSA, 2005. – Режим доступу: http://www.elmundodelashadas.com/

Downloads


Переглядів анотації: 139

Опубліковано

2013-07-30

Як цитувати

Наваренко, І. А. (2013). ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/25

Номер

Розділ

Мовознавство

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.