РЕАКТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ У АСПЕКТІ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНОДИСКУРСУ)

Автор(и)

  • О.О. Макаревич

Ключові слова:

ооперація, ввічливість, кінодискурс, підліток, мовлення, стратегія, максими.

Анотація

Класики прагматики визначали ефективність спілкування шляхом його аналізу і виявлення дотримання
мовцями принципів Ввічливості та Кооперації. Ефективність мовлення залежить від усвідомлення і при-
йняття мовцями єдиної спільної цілі спілкування. Базою вдалої комунікації слугує створення середовища
позитивної взаємодії, що надає всі умови для втілення мовцями своїх стратегій спілкування. Комуніка-
тивна практика свідчить про те, що мовлення, базоване на співпраці і ввічливості, являє собою радше
абстрактний образ, а не дійсний стан речей. У реальній комунікації підлітків відбувається постійне по-
рушення вищезгаданих максим, зумовлене соціально-статусними характеристиками мовця та віком
зокрема, а також расою, рівнем освіти і соціальним прошарком.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Brown P. Politeness: Some Universals in Language Usage / G. Brown, S. Levinson. — Cambridge :

Cambridge University Press, 1987. — 345 p.

Grice H. Paul Logic and Conversation / H. Paul Grice // In P. Cole (Ed.), Syntax and Semantics, Vol. 3.

New York : Academic Press, 2008 — P. 41–58.

Leech G. Principles of Pragmatics / G. Leech. — London : Londman, 1983. — 321 p.

Mey Jacob L. Pragmatics: An Introduction / Jacob L. Mey. — Oxford : Blackwell Publishers Ltd, 2011. —

p.

Watts Richard J. Politeness / Richard J. Watts. — Cambridge : Cambridge University Press, 2003. —

p.

Иванова М.А. Прагмалингвистический статус неуспешного диалогического дискурса

[Електронний ресурс] / М.А. Иванова. — Режим доступу : www2.asu.ru/test/img/AKД%20Ивановой.

pdf

Красноперова Ю.В Кооперация и конфликт как возможные пути развития интеракции в ходе

интервью [Електронний ресурс] / Ю.В Красноперова. — Режим доступу : www.science-education.ru/

ru/issue/view?id=129

Lakoff R. Language and Woman’s Place [Електронний ресурс] / R. Lakoff // Language in Society, Vol. 2,

No. 1

Downloads


Переглядів анотації: 120

Опубліковано

2017-09-18

Як цитувати

Макаревич, О. (2017). РЕАКТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ У АСПЕКТІ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНОДИСКУРСУ). Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/191

Номер

Розділ

Мовознавство