СКЛАДНОПІДРЯДНІ ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ

Автор(и)

  • Л.П. Калитюк

Ключові слова:

підрядні порівняльні, еліпсис, економія мовних зусиль.

Анотація

У статті висвітлено проблеми ідентифікації підрядних порівняльних речень. Особливістю таких клауз є їх потужна залежність від контексту (мовного та позамовного). Проявом останньої є еліпсис (ендофорична когезія) з випусканням ядерних конституентів та стиранням ознак повноцінної клаузи на поверхневому рівні. Семантична близькість порівняння підрядних способу дії та умови дає можливість дійти висновку про те, що існують підрядні речення маргінального типу з комбінованими ознаками названих клауз. Позамовний контекст забезпечується колективною пам’яттю комунікантів, створюючи умови для зіставлення нового з відомим.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / Н.Д. Арутюнова. — М., 1990. —

С. 5–32.

Воркачев Г.С. Studia selecta: избранные работы по теории лингвокультурного концепта : моно-

графия / Г.С. Воркачев. — Волгоград : Парадигма, 2013. — 167 с.

Ікалюк Л.М. Порівняльні конструкції в текстах давньоанглійської мови: структурний і функціонально-

семантичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Л.М. Ікалюк. — К.,

— 20 с.

Харитончик З.А. Очерки о языке. Теория номинации. Лексическая семантика. Словообразование :

избр. труды / З.А. Харитончик. — Минск : МГЛУ, 2004. — 367 с.

Frei H. La Grammaire des Fautes / H. Frei. — Paris : Geuthner, 1929. — 317 p.

Quirk R. Comprehensive Grammar of the English Language / Quirk R., Greenbaum S., Leech J.,

Swartvik J.A. — L. ; N.Y. : Longman, 1985. — 1779 p.

Downloads


Переглядів анотації: 117

Опубліковано

2017-09-12

Як цитувати

Калитюк, Л. (2017). СКЛАДНОПІДРЯДНІ ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/182

Номер

Розділ

Мовознавство