ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ “YOU KNOW”, “YOU SEE”, “I SAY” ЯК РЕАЛІЗАТОРИ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Т.А. Бажура

Ключові слова:

дискурс, дискурсивний маркер, діалогічне спілкування, принцип кооперації, принцип увічливості.

Анотація

У діалогічному спілкуванні часто вживанні дискурсивні маркери “you know”, “you see”, “I say” функціонують як сигнали про намір адресанта залучити співрозмовника до мовленнєвої кооперації. Відштовхуючись від традиційного тлумачення принципу кооперації Г.П. Грайса, розглянуто використання вказаних дискурсивних маркерів у межах встановлених максим. Роль цих маркерів полягає в тому, що вони допомагають
реалізації принципу ввічливості та принципу кооперації з його максимами кількості, якості, релевантності, способу мовлення, поряд з тим, що одночасно його порушують через свою плеонастичну природу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вежбицка А. Метатекст в тексте / А. Вежбицка // Новое в зарубежной лингвистике /

Т.М. Николаева. — М. : Прогресс, 1978. — Вып. 8. — С. 402–424.

Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской : учеб. пособ.

(для ин-тов и фак-тов иностр. языков) / В.Д. Девкин. — М. : Высш. шк., 1981. — 160 с.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. — 656 с.

Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход /

Н.И. Формановская. — М. : Рус. яз., 2002. — 216 с.

Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка : учеб. пособ. /

Л.П. Чахоян. — М. : Высш. шк., 1979. — 168 с.

Aijmer K. Understanding Pragmatic Markers: A Variational Pragmatic Approach / Karin Aijmer. —

Edinburgh : Edinburgh University Press, 2013. — 162 p.

Blakemore D. Discourse Markers / Diane Blakemore // The Handbook of Pragmatics / L.R. Horn,

G. Ward. — Oxford : Blackwell Publishing, 2006. — P. 221–240.

Brown P. Universals in Language Usage: Politeness Phenomena / P. Brown, S. Levinson // Questions

and Politeness: Strategies in Social Interaction / E. Goody. — Cambridge : Cambridge University Press,

— Р. 56–310.

Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics / P. Cole, J.L. Morgan. — New York :

Academic Press, 1975. — Vol. 3. — P. 41–58.

Östman J.-O. You Know: A Discourse Functional Approach / Jan-Ola Östman // Pragmatics and

Beyond. — Amsterdam : John Benjamins, 1981. — 91 p.

Quirk R. A Grammar of Contemporary English / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. —

London : Longman, 1972. — 1120 p.

Schiffrin D. Discourse Markers / Deborah Schiffrin. — Cambridge : Cambridge University Press,

— 364 p.

Schourup L. Discourse Markers: Tutorial Overview / Lawrence Schourup // Lingua. — 1999. —

Vol. 107. — P. 227–265.

Stubbe M. You know, Eh and Other “Exasperating Expressions”: An analysis of social and stylistic

variation in the use of pragmatic devices in a sample of New Zealand English / M. Stubbe, J. Holmes //

Language & Communication. — 1995. — Vol. 15 (1) — P. 63–88.

Zienkowski J. Discursive Pragmatics / J. Zienkowski, J. Östman, J. Verschueren // Handbook

of Pragmatics Highlights. — Amsterdam : Benjamins, 2011. — Vol. 8. — 307 p.

Downloads


Переглядів анотації: 240

Опубліковано

2017-11-01

Як цитувати

Бажура, Т. (2017). ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ “YOU KNOW”, “YOU SEE”, “I SAY” ЯК РЕАЛІЗАТОРИ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/203

Номер

Розділ

Мовознавство