КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ І ПАРЕМІЯХ, ЩО РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ КОНЦЕПТ YOUTH / МОЛОДІСТЬ

Автор(и)

  • О.В. Бешлей

Ключові слова:

концепт, концептуальна метафора, фразеологічна одиниця, паремія.

Анотація

У статті здійснено аналіз концептуальної метафори у фразеологічних одиницях та пареміях англійської мови. Виокремлено та описано основні типи концептуальної метафори, яка тісно корелює з концептом МОЛОДІСТЬ в англійській мові. Досліджено особливості відображення молодості як вікової категорії у свідомості представників англомовного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / лит. ред. М.Д. Литвинова. — 4-е изд.,

перераб. и доп. — М. : Рус. яз., 1984. — 944 с.

Никитин М.В. Развернутые тезисы о концептах / М.В. Никитин // Вопросы когнитивной лингвистики.

— 2004. — № 1. — С. 53–64.

Телия В.Н. Метафора как модель смысл опроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция /

В.Н. Телия // Метафора в языке и тексте. — М., 1988. — C. 173–203.

Черниговская Т.В. Метафорическое и силлогистическое мышление как проявление функцио-

нальной ассимметрии мозга / Т.В. Черниговская // Труды по знаковым системам. — Тарту : ТГУ,

— Вып. 19. — С. 68–84.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we Live by. Chicago: University of Chicago Press.

Hornby, A. S., & Turnbull, J. (2010). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English:

International Students’ Edition. Oxford: Oxford University Press.

Downloads


Переглядів анотації: 134

Опубліковано

2017-09-11

Як цитувати

Бешлей, О. (2017). КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ І ПАРЕМІЯХ, ЩО РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ КОНЦЕПТ YOUTH / МОЛОДІСТЬ. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/176

Номер

Розділ

Мовознавство