СЛОВО "НАРОД" В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Автор(и)

  • Сергей Григорьевич Воркачев Кубанський державний технологічний університет, професор кафедри науково-технічного перекладу

Ключові слова:

народ, еліта, прислів’я, національний характер

Анотація

На матеріалі пареміологічного фонду досліджуються найбільш давні та стійкі уявлення російської етнічної свідомості про народ; встановлюється, що простота виділення народу як трудової більшості населення країни тут ускладнюється амбівалентною оцінкою владної еліти, у складі якої виділяються позитивна і негативна частини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергей Григорьевич Воркачев, Кубанський державний технологічний університет, професор кафедри науково-технічного перекладу

доктор філологічних наук, професор

Посилання

Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки / В.П. Аникин. — М. : Художественная литература, 1988. — 431 с.

Апресян Ю.Д. Избранные труды: в 2-х томах / Ю.Д. Aпресян. — М. : Языки русской культуры, 1995.

Даль В. Пословицы русского народа: в 3 т. / В. Даль. — СПб. : Диамант, 1996.

Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. — М. : Русский язык, 2000. — 544 с.

Зимин В.И. Пословицы и поговорки русского народа. Большой толковый словарь / В.И. Зимин, А.С. Спирин. — М. : Цитадель, 2005. — 544 с.

Михельсон М.И. Русская мысль и речь: Свое и чужое: Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний: в 3 т. / М.И. Михельсон. — М. : Терра, 1997.

Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. — М. : Госиздат иностранных и национальных словарей, 1953. — 848 с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М. : Азбуковник, 1998. — 944 с.

Словарь русского языка: в 4-х т. — М. : Русский язык, 1981.

Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. — М.—Л. : АН СССР, 1951—1965.

Словарь языка Пушкина: в 4-х т. — М. : Госиздат иностранных и национальных словарей, 1956.

Уфимцева Н.В. Этнос и традиция / Н.В. Уфимцева // RES LINGUISTICA. Сборник статей к 60-летию проф. В.П. Нерознака. — М. : Academia, 2000. — С. 118—122.

Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Д.Н. Ушаков. — М. : Астрель-Аст, 2000.

Downloads


Переглядів анотації: 134

Опубліковано

2013-07-29

Як цитувати

Воркачев, С. Г. (2013). СЛОВО "НАРОД" В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/12

Номер

Розділ

Мовознавство

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.