Studia Philologica

УДК 81+82:811.11+811.13
ББК 81+83Я73

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
Серія КВ № 19607-9407Р, видане Державною реєстраційною службою України 11.12.2012 р.

Індексується Google Scholar


Головний редактор: Буніятова І.Р. — доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Редакційна колегія: Бєлєхова Л.І. — доктор філологічних наук, професор (Херсонський державний університет); Бондарева О.Є. — доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Васьків М.С. — доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Воркачов С.Г. — доктор філологічних наук, професор (Кубанський державний технологічний університет, Російська Федерація); Гладуш Н.Ф. — кандидат філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Єременко О.В. — доктор філологічних наук, доцент (Київський університет імені Бориса Грінченка); Жаботинська С.А. — доктор філологічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Кузьменко В.І. — доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Кшановський О.Ч. — кандидат філологічних наук, доцент (Київський університет імені Бориса Грінченка); Піменова М.В. — доктор філологічних наук, професор (Кемеровський державний університет, Російська Федерація); Поліщук Я.О. — доктор філологічних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Фісяк Я. — доктор філологічних наук, професор (Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Республіка Польща); Харитончик З.А. — доктор філологічних наук, професор (Мінський державний лінгвістичний університет, Республіка Білорусь); Шевченко І.С. — доктор філологічних наук, професор (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

Відповідальний секретар: Соколовська С.В. — кандидат педагогічних наук, доцент (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Рецензенти: Гудманян А.Г. — директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, завідувач кафедри англійської філології і перекладу, доктор філологічних наук, професор; Левицький А.Е. — професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.