Про журнал

Науковий журнал «Studia Philologica»
ISSN 2412-2491 (Online)

DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425

Проблематика: у журналі публікуються результати досліджень з когнітивної лінгвістики, дискурсології, історичного і порівняльного мовознавства, семіотики, лінгвокультурології, міждисциплінарних досліджень, теорії літератури та літературної критики.
Галузь науки: мовознавство та літературознавство.
Мова видання: українська та англійська
Засновник та видавець: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 
Періодичність публікації: 2 рази на рік
Головний редактор: Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор
Відповідальний секретар: Радван Дана Володимирівна, кандидат філологічних наук
Технічний секретар: Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук
Країна видавництва: Україна
Індексується Google Scholar
Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022)

РЕЄСТР наукових видань України

OUCI

 

Контент збірника наукових праць ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Адреса редколегії. Факультет романо-германської філології Київського столичного університету університету імені Бориса Грінченка, вул. Левка Лук'яненка 13 Б, м. Київ, 04212.

Контактна особа: Радван Дана Володимирівна,d.radvan@kubg.edu.ua
Список авторів