Про журнал

Науковий журнал "Studia Philologica"  ("Філологічні Студії")
ISSN 2412-2491 (Online)

DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425

Проблематика: у журналі публікуються результати досліджень з когнітивної лінгвістики, дискурсології, історичного і порівняльного мовознавства, семіотики, лінгвокультурології, міждисциплінарних досліджень, теорії літератури та літературної критики.
Галузь науки: мовознавство (УДК 81) та літературознавство (УДК 82).
Мова видання: українська та англійська
Засновник та видавець: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 
Періодичність публікації: 2 рази на рік
Головний редактор: Колесник Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор
Відповідальний секретар: Радван Дана Володимирівна, кандидат філологічних наук
Технічний секретар: Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук
Країна видавництва: Україна

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23.12.2022)

Індексується 

Google Scholar
 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
РЕЄСТР наукових видань України
OUCI
Scilit

Контент збірника наукових праць ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Адреса редколегії. Факультет романо-германської філології Київського столичного університету університету імені Бориса Грінченка, вул. Левка Лук'яненка 13 Б, м. Київ, 04212.

Контактна особа: Радван Дана Володимирівна,d.radvan@kubg.edu.ua
Список авторів