УКРАЇНСЬКОМОВНА СЛОВОТВІРНА ТРАДИЦІЯ В ПЕРІОД ЛІНГВОЦИДУ

  • В.Г. Заєць

Abstract

Статтю присвячено актуальним питанням розвитку української дериватології в часи зближення мов. Зазначено витоки словотвірної анормативності та вплив зовнішніх чинників на становлення українськомовної дериватології. Відстежено конкуренцію українськомовних денотатів з формами ознаки за виконуваною дією. Вказано способи заміни неунормованих моделей дієприкметників національними денотатами на позначення характеристики осіб або предметів.
Наведено приклади граматично правильних форм віддієслівних лексем у сучасній українськомовній періодиці. Визначено роль віддієслівних ад’єктивів у витісненні запозичених граматичних моделей словоформ. Продемонстровано випадки розхитування національної мовної норми.


Abstract views: 7
PDF Downloads: 5
Published
2018-04-25
Section
Linguistics