ФОРМИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ: СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРУШЕНЬ МОВНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

Автор(и)

  • В.Г. Заєць

Ключові слова:

афікс, активні дієприкметники, денотати, дериваційне поле, пасивні дієприкметники, медійний текст, словотвірна модель, словоформа.

Анотація

Статтю присвячено актуальним порушенням мовної норми через уживання активних дієприкметників із російськомовними афіксами. Наведено типові випадки використання неунормованих денотатів у медійному тексті. Доведено прикладами спотворення українськомовної лексичної системи неприродними афіксами. Підкреслено вплив неунормованого використання російськомовних словотвірних тра-
дицій на граматичні норми української літературної мови. Відстежено конкуренцію українськомовних денотатів з формами ознаки предмета за виконуваною дією. Визначено способи заміни неунормованих моделей дієприкметників національними денотатами на позначення характеристики осіб або предметів. Засвідчено приклади граматично правильних форм віддієслівних лексем у сучасній українськомовній
періодиці. З’ясовано роль віддієслівних ад’єктивів у витісненні запозичених граматичних моделей словоформ. Продемонстровано випадки розхитування національної мовної норми. Зазначено важливість подальшого дослідження текстів сучасної українськомовної періодики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Городенська К.Г. Українське слово у вимірах сьогодення / К. Городенська ; Ін-т укр. мови НАН

України. — К. : КММ, 2014. — 124 с.

Карпіловська Є. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність /

Є. Карпіловська // Культура слова. — 2011. — № 74. — С. 43–51.

Філологічні студії

Кислюк Л. Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація /

Л. Кислюк // Українська мова — 2012. — № 1. — С. 52–66.

Коць Т.А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі / Т.А. Коць. —

К. : Логос, 2010. — 303 с.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посіб. / О. Пономарів. — К. :

Либідь, 1999. — 240 с.

Сікорська З. Дієприкметникові одиниці як вада тексту / З. Сікорська // Дивослово. — 2009. —

№ 11. — С. 35–38.

Стишов О.А. Утворюймо слова правильно / О.А. Стишов // Культура слова. — 2011. — Вип. 75. —

С. 163–167.

Стишов О.А. Українська лексика ХХ століття: На матеріалі засобів мас. інформації : моногр. /

О.А. Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с.

Тараненко О.О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець

ХХ — ХХІ ст.) : моногр. / О.О. Тараненко. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — 248 с.

Українсько-російський словник / Голов. ред. Української радянської енциклопедії ;

[уклад. Ільїн В.С., Дорошенко К.П. та ін]. — Вид. 4-те. — К. : Наукова думка, 1976. — 944 с.

Downloads


Переглядів анотації: 282

Опубліковано

2017-10-10

Як цитувати

Заєць, В. (2017). ФОРМИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ: СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРУШЕНЬ МОВНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/196

Номер

Розділ

Мовознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають