УЗУАЛЬНЕ/НЕУЗУАЛЬНЕ В ЛІНГВОСЕМІОЗИСІ ІСНУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ)

І.Г. Саєвич

Анотація


У статті зроблено спробу з’ясувати питання зв’язку між позначенням і позначеним у слов’янському лінгвокультурному просторі існування, теоретичне осмислення якого належить до актуальних проблем лінгвосеміотики і лінгвокультурології. Виявлено залежність діалектичного взаємозв’язку вербальних позначень життя і смерті як феноменів екзистенції від лінгвальних та екстралінгвальних чинників. Наголошено на індексальному характері більшості вторинних знаків та на відсутності чітких меж між індексами, іконами і символами у комунікативній практиці.

Ключові слова


інгвосеміотика, лінгвокультурологія, слов’янські мови, знак, ікона, індекс, символ, існування.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.