УЗУАЛЬНЕ/НЕУЗУАЛЬНЕ В ЛІНГВОСЕМІОЗИСІ ІСНУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ)

  • І.Г. Саєвич

Abstract

У статті зроблено спробу з’ясувати питання зв’язку між позначенням і позначеним у слов’янському лінгвокультурному просторі існування, теоретичне осмислення якого належить до актуальних проблем лінгвосеміотики і лінгвокультурології. Виявлено залежність діалектичного взаємозв’язку вербальних позначень життя і смерті як феноменів екзистенції від лінгвальних та екстралінгвальних чинників. Наголошено на індексальному характері більшості вторинних знаків та на відсутності чітких меж між індексами, іконами і символами у комунікативній практиці.

Abstract views: 14
PDF Downloads: 10
Published
2018-04-25
Section
Linguistics