ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ

  • М.І. Навальна

Abstract

У статті на матеріалі українських друкованих засобів масової інформації проаналізовано нові оказіональні утворення та визначено їх стилістичну роль. Зроблено висновок, що у мові преси початку XXI ст. помітне інтенсивне творення оказiоналiзмiв. Це зумовлено передусім пошуком нових i неординарних виражально-зображальних, оцінних та номінативних засобів. Оказіоналізми виконують у мові сучасної публіцистики оціночну та експресивну функції.

Abstract views: 8
PDF Downloads: 9
Published
2018-04-25
Section
Linguistics