СТРУКТУРА СУБ’ЄКТА Й ОБ’ЄКТА ПОРІВНЯННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

  • О.Ю. Грипас

Abstract

У статті досліджено структуру суб’єкта та об’єкта вербалізованої логічної моделі порівняння на формально-граматичному рівні. Запропоновано типологію суб’єкта й об’єкта порівняння,
в якій за первинним критерієм диференціації виокремлено непредикатні (предмети) та предикатні (ситуації) компоненти. Предикатні суб’єкт та об’єкт порівняння є ситуаціями, різноманітними за структурою і семантикою зі статичними чи акціональними предикатами.


Abstract views: 10
PDF Downloads: 7
Published
2018-04-25
Section
Linguistics