ПОРУШЕННЯ МАКСИМ ПРИНЦИПУ СПІЛКУВАННЯ ЧЕРЕЗ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ

Автор(и)

  • О.С. Козлова Київський університ імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

емоційність, конфлікт, максима, тональність.

Анотація

У статті розглядаються причини недотримання комунікативних максим спілкування через вплив негативних емоцій. Особлива увага приділяється характеру тональності спілкування, підвищенню тону, а також різноманітним комунікативним інтенціям мовців. У висновках визначені причини порушень принципів спілкування в англійському діалогічному мовленні, на які впливає негативна емоційність. Виділено типи емоційності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баранов А.Н. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации / А.Н. Баранов. – М. :

Наука, 1990. – 136 с.

Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации (на материале современного английского

языка): дис... доктора филол. наук: 10.02.04/ А.Д. Белова. Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. –

К., 1998. – 443 с.

Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів / А.Т. Ішмуратов. –

К. :«Наукова думка», 1968. – 187 с.

Казакова І.А. Лінгвістичні особливості і функціонування перерваних речень у сучасній англо-

мовній прозі // Іноземна філологія. Львів, 1993, Вип. № 102. – С. 51–59.

Матюхина Ю.В. Советская беседа и характеристики английского коммуникативного поведе-

ния / Ю.В. Матюхина // Вісник Харківського державного університету. – 2005. – № 667. – С. 25–27.

Морозов В.П. Невербальная коммуникация: эксперементально-теоретические и прикладные

аспекты / В.П. Морозов // Психологический журнал. Т.14 Изд. «Наука» № 1, 1993. – С. 18–31.

Петрищева Н.Ю. Коммуникативная тональность в финальной фазе диалога / Н.Ю. Петрищева //

Вісник Харківського державного університету. – 1997. – № 390: Актуальні проблеми теорії комуні-

кації. – С. 129–131.

Титаренко О.Ю. Лінгвістичні проблеми гумору на матеріалі англомовного ономастикону /

О.Ю. Титаренко // Іноземна філологія. Львів. 1993, № 106. – С. 66–79.

Grice H.P. Logic and conversation // Syntax and Semantics, v.3. ed. By P.Cole and J.L. Morgan, N.Y. :

Acad. Press. 1975. — P. 41–58.

Butler Emily Emotional Conversations: Can Hiding Your Feelings Make You and Your Partner Sick?

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stanford.edu/group/i-rite/statements/2001/

butler.html

Christoper J. Anderson Swallowing Our Emotions and Getting Cognitive Indigestion Observer.

Volume 15, Number 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psychologicalscience.

org/observer/getArticle.cfm?id=1478

Downloads


Переглядів анотації: 183

Опубліковано

2014-11-11

Як цитувати

Козлова, О. (2014). ПОРУШЕННЯ МАКСИМ ПРИНЦИПУ СПІЛКУВАННЯ ЧЕРЕЗ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/50

Номер

Розділ

Мовознавство