НІМЕЦЬКІ ЕМОЦІЙНІ ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ, ЗАХИЩЕНОСТІ ТА ЗАТИШКУ НА ТЛІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ОПОЗИЦІЇ ORDNUNG ‘ПОРЯДОК’ – CHAOS ‘ХАОС’

Автор(и)

  • К.І. Мізін Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • О.С. Колесник Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.163

Анотація

У статті аналізуються мовні засоби репрезентації концептів емоційної сфери, актуалізовані у структурі німецькомовної картини світу. До фокусу багатоаспектного міждисциплінарного аналізу потрапили концептуалізовані емоції, пов'язані з поняттями безпеки, захищеності та затишку. Методологічну призму інтерпретацій становлять постулати лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики та лінгвосеміотики, переосмислені у вимірі М-логіки, теорії міфологічно-орієнтованого семіозису й лінгвоуніверсологічних студій. Соціокультурні та етноспецифічні властивості вербальних репрезентацій емоцій "затишкового квартету" інтерпретуються у логіко-філософському сенсі та осмислюються як маніфестації протидії страху перед майбутнім, що є чинником ентропії для «німецького духу». Феномен етно- й лінгвокультурної маркованості емоційних концептів «Sicherheit», «Geborgenheit», «Zuverlässigkeit» та «Gemütlichkeit» інтерпретується у сенсі набуття ними аксіологічної значущості та розглядається крізь призму німецької лінгвокультурної опозиції «Ordnung ‘порядок’ – Chaos ‘хаос’». Реконструкція смислових нано-міфів у внутрішній формі імен концептів «Sicherheit», «Geborgenheit», «Zuverlässigkeit» та «Gemütlichkeit» здійснена на основі етимологічного аналізу відповідних номінативних одиниць. У статті обговорюється трансформація вихідних смислових нано-міфів, співвіднесених зі сценаріями германської міфології як інхоативної конфігурації етноспецифічного варіанту світу, у вторинні міфи-симулякри, що функціонують у варіантах картин світу у контексті глобалізації. Кореляції феноменів емоційної сфери та відповідних концептів встановлені з використанням універсальної багатовимірної моделі, у якій людина постає як біовітальна й біосоціальна відкрита система. Виявлена тенденція до формування вторинних міфів-симулякрів демонструє викривлення орієнтації системи (лінгвокультури, картини світу німців, національного сегменту семіосфери) вздовж категоризаційного вектору «Порядок».

Ключові слова: емоція, емоційний концепт, система, оператор, семантика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads


Переглядів анотації: 92

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Мізін, К., & Колесник, О. (2021). НІМЕЦЬКІ ЕМОЦІЙНІ ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ, ЗАХИЩЕНОСТІ ТА ЗАТИШКУ НА ТЛІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ОПОЗИЦІЇ ORDNUNG ‘ПОРЯДОК’ – CHAOS ‘ХАОС’. Studia Philologica, (1), 18–28. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2021.163

Номер

Розділ

Мовознавство