ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ В ЗАРУБІЖНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Соколовська завідувч кафедри практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

лінгвістична прагматика / прагмалінгвістика, тенденції розвитку прагмалінгвістики, етапи становлення / періоди розвитку, теорія мовленнєвої діяльності

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи і напрями, пов’язані з розвитком лінгвістичної прагматики як дисципліни, що розглядає відношення між мовними одиницями й умовами їх використання у певному комунікативно-прагматичному просторі. Здійснено огляд основних наукових досягнень, що засвідчують поступовість в еволюції прагмалінгвістики з семіотичного періоду й до сьогодні; визначено основні тенденції розвитку лінгвістичної прагматики на різних етапах її становлення в зарубіжній і вітчизняній науці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Володимирівна Соколовська, завідувч кафедри практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Азнаурова Э.С. Прагматика художественного слова / Азнаурова Э.С. — Ташкент : Фан, 1988. — 186 с.

Баранов А.Г. Текст в функционально-прагматической парадигме / Баранов А.Г. — Краснодар : КубГУ, 1988. — 148 с.

Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі :монографія / Л.Р. Безугла. — Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. — 332 с.

Дискурс іноземномовної комунікації: колективна монографія / Під заг. ред. К.Я. Кусько. — Львів, 2002. — 495 с.

Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : колективна монографія / ред. І.С. Шевченко. — Харків : Константа, 2005. — 356 с.

Зернецкий П.В. Единицы речевой деятельности в диалогическом дискурсе // Языковое общение: единицы и регулятивы. — Калинин, 1987. — С. 89—95.

Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов : учеб. — М. : Высш. шк., 1981. — 285 с.

Карабан В.И. Сложные речевые единицы: прагматика английских асиндетических полипредикативных образований / Карабан В.И. — К., 1989. — 131 с.

Карасик В.И. Язык социального статуса / Карасик В.И. — М. : Ин-т языкознания РАН; Волгогр.гос. пед. ин-т, 1992. — 330 с.

Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику : учеб. пособие / А.Ю. Маслова. — 3-е изд. — М. :Флинта: Наука, 2010. — 152 с.

Минкин Л.М. Аспекты синтезированной теории прагматики / Минкин Л.М. // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. Сер. Філол. — К., 1998. — Т. 1. — № 1. — С. 20—24.

Моррис Ч.У. Основания теории знаков / Моррис Ч.У. // Семиотика. — М., 1983. — С. 37—89.

Остин Дж. Слово как действие / Остин Дж. // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. — Вып. 17. — М., 1986. — С. 22—130.

Пирс Ч.С. Элементы логики. Grammatica speculative / Пирс Ч.С. // Семиотика. — М. : Радуга,1983. — С. 151—210.

Почепцов Г.Г. Прагматический аспект изучения предложения / Почепцов Г.Г. // Иностранные языки в школе. — 1975. — № 6. — С. 15—25.

Почепцов Г.Г. Фатическая метакоммуникация / Почепцов Г.Г. // Семантика и прагматика синтаксических единств. — Калинин, 1981. — С. 52—59.

Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения / Почепцов О.Г. — К., 1986. — 115 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підруч. / Селіванова О.О. — Полтава : Довкілля-К, 2008. — 712 с.

Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Серль Дж. // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. — Вып. 17. — М., 1986. — С. 170—194.

Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах / Стросон П.Ф. // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17. — М., 1986. — С. 130—150.

Сусов І.П. Лингвистическая прагматика / Сусов І.П. — Винница : Нова Книга, 2009. — 272 с.

Шевченко І.С. Прагмалінгвістика: Quo Vadis? / Шевченко І.С. // Наук. вісник каф. Юнеско КНЛУ. — Вип. 7. — 2003. — С. 51—57.

Шевченко И.С. Абрис когнитивного вектора прагмалингвистики / И.С. Шевченко, И.П. Сусов, Л.Р. Безуглая // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — № 811. — 2008. — С. 3—7.

Gibbs R.W., Orden G.V. Pragmatic Choice in Conversation / Gibbs R.W., Orden G.V. // Topics in Cognitive Science. — January 2012. — Volume 4. — Issue 1. — P. 7—20.

Grice P. Logic and conversation / Grice P. // Syntax and Semantics. — New York : Academic Press, 1975. — P. 41—58.

Foundations of pragmatics / Ed. By Wolfram Bublitz and Neal R. Norrick. — De Gruyter Mouton, 2011. — 710 p.

Downloads


Переглядів анотації: 808

Опубліковано

2013-07-30

Як цитувати

Соколовська, С. В. (2013). ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ В ЗАРУБІЖНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/23

Номер

Розділ

Мовознавство