ОЦІННІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ТЕКСТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • О.С. Шатілова

Ключові слова:

масова комунікація, механізми впливу, оцінка, експліцитна оцінка, імпліцитна оцінка

Анотація

Статтю присвячено важливій інтенційній категорії публіцистичного тексту — оцінності. Проаналізовано функції оцінки як засобу затвердження важливих ідей, поглядів. З’ясовано, що в текстах ЗМІ автори прагнуть за допомогою різних мовних засобів позначити власну позицію, передаючи ставлення й емоції в оцінці описаних подій. Категорія оцінки є інтенційною текстотвірною категорією тексту масової ко-
мунікацї, важливим складником лінгвістики переконання. За її допомогою автори формують і закріплюють у свідомості адресатів певні думки, переконання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лассуэлл Г. Язык власти [Электронный ресурс] / Г. Лассуэлл // Экспертно-аналитический

портал «Центр гуманитарных технологий». — Режим доступа : http://gtmarket.ru/laboratory/

expertize/2006/880

Мегентесов С.А. Лингвистические аспекты психического воздействия и приемов манипуляции /

С.А. Мегентесов, И. Мохамад. — Краснодар : КубГУ, 1997. — 111 с.

Романов А.А. Языковая суггестия в предвыборной коммуникации / А.А. Романов,

И.Ю. Черепанова. — Тверь : ГЕРС, 1998. — 205 с.

Демоз Л. Психоистория / Л. Демоз; пер. с англ. А. Шкуратова. — Ростов-на-Дону : Феникс,

— 512 с.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции : феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. — М. :

ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. — 344 с.

Клушина Н.И. Интенциональные категории публицистического текста (на материале периоди-

ческих изданий 2000–2008 гг.) : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.10 / Н.И. Клушина. — М., 2008. — 352 с.

Тернер Дж. Социальное влияние / Дж. Тернер. — СПб. : Питер, 2003. — 256 с.

Шейнов В.П. Искусство убеждать / В.П. Шейнов. — М. : Приор, 2000. — 304 с.

Лингвистика речи. Медиалингвистика [Электронный ресурс] : кол. моногр., посвященная 80-ле-

тию проф. Г.Я. Солганика. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 528 с.

Downloads


Переглядів анотації: 288

Опубліковано

2017-11-01

Як цитувати

Шатілова, О. (2017). ОЦІННІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ТЕКСТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/204

Номер

Розділ

Мовознавство