ГРАМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Т.Д. Чхетіані

Ключові слова:

граматика мовленнєвої інтеракції, конверсаційний аналіз, нормативність спілкування, мовленнєві секвенції, суміжні пари.

Анотація

У статті розглядаються особливості граматики мовленнєвої інтеракції як чіткої, внутрішньо
зв’язаної структури і як найкращим чином організованої самодостатньої системи, які створюються і регулюються учасниками діалогічного дискурсу. До числа факторів, що мають значення для опису й моделювання мовленнєвої інтеракції співрозмовників, належать соціально зумовлені норми і конвенції спілкування, синтаксис діалогічного мовлення, тематична єдність і тип мовленнєвої події.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата / Н.Д. Арутюнова // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. —

— Т. 40. — № 4. — С. 356–367.

Грабовська І.В. Метакомунікативні питання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: се-

мантика і прагматика : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / І.В. Грабовська. — К., 2014. — 20 с.

Жалагина Т.А. Коммуникативный фокус в диалогическом событии // Языковое общение:

единицы и регулятивы. — Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. — С. 107–115.

Комина Н.А. Оппозитивный неоднородный блок реплик в диалоге / Н.А. Комина // Языковое

общение: единицы и регулятивы. — Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. — С. 120–125.

Кравченко Н.К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дис-

курс-анализа / Н.К. Кравченко. — Луцк : Волыньполиграф, 2012. — 251 с.

Паронян Ш.А. Единицы целенаправленного общения в английской диалогической речи : авто-

реф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Ш.А. Паронян. — Ленинград, 1989. — 16 с.

Почепцов Г.Г. Фатическая метакоммуникация / Г.Г. Почепцов // Избранные труды по лингвисти-

ке. — Х. : Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина, 2009. — С. 469–477.

Сухих С.А. Организация диалога / С.А. Сухих // Языковое общение: единицы и регулятивы. —

Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. — С. 95–103.

Філологічні студії

Чхетиани Т.Д. Метакоммуникативные сигналы слушающего в фазе поддерживания речевого

контакта / Т.Д. Чхетиани // Языковое общение: единицы и регулятивы. — Калинин : Калинин. гос.

ун-т, 1987. — С. 103–107.

Austin J.L. How to do things with words / J.L. Austin. — Oxford : Clarendon Press, 1970. — 167 p.

Brown P., Levinson S. Universals in language usage: Politeness phenomena / Goody E.N. (ed.) //

Questions and politeness: Strategies in social interaction. — Cambridge : CUP, 1987. — P. 56–324.

Goffman E. Forms of talk / E. Goffman. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1983. —

p.

Grice H.P. Logic and conversation / H.P. Grice ; Cole P., Morgan J.L. (eds.) // Syntax and semantics. —

New York : Academic Press, 1975. — Vol. 3. — P. 41–58.

Leech J.N. Principles of pragmatics / J.N. Leech. — London : Longman, 1983. — 250 p.

Sacks H. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation / H. Sacks,

E. Schegloff, G. Jefferson // Language. — Baltimore, 1974. — Vol. 50. — No. 4. — P. 696–735.

Schegloff E. Parties and talking together: Two ways in which numbers are significant for talk-ininteraction

// P.T. Haves, G. Psathas (eds.) Situated order. — Washington, D.C. : University Press of America,

— P. 31–42.

Schegloff E.A., Ochs E., Thompson S.A. Introduction // E.A. Schegloff, E.Ochs, S.A. Thompson (eds.)

Interaction and grammar. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — P. 1–52.

Downloads


Переглядів анотації: 150

Опубліковано

2018-01-03

Як цитувати

Чхетіані, Т. (2018). ГРАМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/202

Номер

Розділ

Мовознавство