Інфінітив у давніх германських мовах

Автор(и)

  • Лілія Анатоліївна Долгополова завідувач кафедри німецької мови і перекладу Київського національного лінгвістичного університету

Ключові слова:

давні германські мови, інфінітив, інфінітивні форми, періодизація

Анотація

У статті розглядаються морфосинтаксичні та функціональні особливості інфінітивних форм у давніх германських мовах; виявляються спільні й специфічні риси досліджуваного мовного явища в окремих германських мовах; уточнюється періодизація давніх германських мов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лілія Анатоліївна Долгополова, завідувач кафедри німецької мови і перекладу Київського національного лінгвістичного університету

доктор філологічних наук, професор

Посилання

Бах А. История немецкого языка / Адольф Бах; [пер. с нем. Н.Н. Семенюк] / ред., предисл. и прим. М.М. Гухман. — [3-е изд., стереотипное]. — М. : Едиторал УРСС, 2005. — 344 с.

Буніятова І. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV—XIII ст.) : [монографія] / Ізабелла Буніятова. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. — 327 с.

Жирмунский В.М. История немецкого языка / В.М. Жирмунский. — М. : Высш. школа, 1965. — 408 с.

Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. — К. : Вища школа, 1986. — 232 с.

Левицький В.В. Основи германістики / В.В. Левицький. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. — 528 с.

Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания / Э.А. Макаев [отв. ред. В.Н. Ярцева] / предисл. К.Г. Красухина. — [2-е изд.]. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — 224 с.

Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков / Э. Прокош; [пер. с англ. Т.Н. Сергеевой] / под ред. В.А. Звегинцева. — М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1954. — 379 с.

Сравнительная грамматика германских языков: в 5-и т. — М. : Наука, 1966. — Т. IV. Морфология. — 496 с.

Стеблин-Каменский М.И. История скандинавских языков / М.И. Стеблин-Каменский. — М.; Л. : Наука, 1953. — 340 с.

Таранець В.Г. Про походження інфінітива у германських мовах / В.Г. Таранець, О.А. Мартинюк, В.В. Нечепуренко // Іноземна філологія. — Вип. 92. — Л. : Вища школа, 1988 — С. 9—13.

Ярцева В.Н. Именные формы глагола / В.Н. Ярцева // Историко-типологическая морфология германских языков. — М. : Наука, 1978. — С. 92—142.

Braune W. Althochdeutsche Grammatik / W. Braune. — Halle (Saale): Max Niemeyer Verlag, 1955. — 425 S.

Dahn F. Die Goten / Felix Dahn. — Berlin : Baumgдrtel, 1899. [Reprint: Essen, Emil Vollmer Verl.], 1997. — 504 S.

Kluge Fr. Urgermanisch. Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte / Fr. Kluge. — Halle: Max Niemeyer, 1926. — 155 S.

Schmidt W. Geschichte der deutschen Sprache. Mit Texten und Übersetzungshilfen / Wilhelm Schmidt; [2. Aufl.]. — Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Vertrag, 1970. — 428 S.

Downloads


Переглядів анотації: 127

Опубліковано

2013-06-12

Як цитувати

Долгополова, Л. А. (2013). Інфінітив у давніх германських мовах. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/2

Номер

Розділ

Мовознавство