ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ПЛОЩИНА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОБ’ЄКТИВНИХ І СУБ’ЄКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор(и)

  • М.Ю. Ребенко

Ключові слова:

художній переклад, перекладацька деформація, мікро- і макростилістичний текстові рівні, смислова домінанта, стилістичний інваріант.

Анотація

У статті представлено авторське розуміння поняття «перекладацька деформація» у художньому пере-
кладі. Виділено та схарактеризовано змістові компоненти явища деформації у контексті комплексного
підходу до осмислення цього феномену в художньому перекладі. Висунуто думку про те, що накопичення
елементів деформації на мікростилістичному рівні тексту-перекладу може викривляти художню ціліс-
ність смислових домінант авторського тексту й контексту, тобто змінювати стилістичний інва-
ріант оригіналу на рівні макростилістики тексту. Доведено взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних
аспектів деформації у площині тексту художнього перекладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гарбовский Н.К. Теория перевода : [учеб.] / Николай Константинович Гарбовский. — М., 2004. —

с.

Жлуктенко Ю. Проблеми адекватності перекладу / Ю. Жлуктенко, О. Двухжилов // Теорiя

i практика перекладу: республіканський мiжвiдомчий наук. зб. — К. : Вища школа, 1981. — Вип. 6. —

С. 85–91.

Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Геннадий Владимирович

Колшанский. — М. : ЛКИ, 2007. — 176 с. — (Серия «Лингвистическое наследие XX века»).

Мирам Г.Э. Профессия: переводчик / Геннадий Эдуардович Мирам. — К. : Эльга, Ника-Центр,

— 160 с.

Пастернак Б. Заметки к переводам шекспировских трагедий / Б. Пастернак // Литературная

Москва. — М. : Худ. лит., 1956. — С. 795.

Ребенко М.Ю. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому

перекладі : дис. на здоб. наук. ст. канд. філол. наук / Ребенко М.Ю. — К., 2013. — 243 с.

Селінджер Дж.Д. Над прірвою у житі : [повісті, оповідання] / Джером Д. Селінджер ; пер. з англ.

О. Логвиненка, О. Тереха, О. Сенюк, Ю. Покальчука. — К. : Молодь, 1984. — 272 с.

Стайн Г. Меланкта: Кожній своє : [роман] / Гертруда Стайн ; пер. з англ. Н. Богиня // Всесвіт. —

— № 7/8. — С. 3–77.

Сэлинджер Дж.Д. Над пропастью во ржи. Выше стропила, плотники. Рассказы / Джером

Д. Сэлинджер ; пер. с англ. — М. : Олимп Астрель, 2001. — 688 с.

Сэлинджер Дж.Д. Собрание сочинений : [роман, повести, рассказы] / Джером Д. Сэлинджер ;

пер. с англ. М. Немцова. — М. : Эксмо, 2008. — 704 с.

Eroms H-W. Stil und Stilistik: Eine Einfuehrung / Hans-Werner Eroms. — Berlin : Erich Schmidt

Verlag, 2008. — 253 s.

Salinger J.D. Nine Stories. Franny and Zooey. Raise High the Roof Beam, Carpenters / Jerome

D. Salinger. — M. : Progress Publishers, 1982. — 440 p.

Stein G. Three Lives. Melanctha: Each One as She May / Gertrude Stein. — Whitefish, Mont. : Kessinger

Pub., 2004. — 188 p.

Downloads


Переглядів анотації: 128

Опубліковано

2017-09-18

Як цитувати

Ребенко, М. (2017). ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ПЛОЩИНА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОБ’ЄКТИВНИХ І СУБ’ЄКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/192

Номер

Розділ

Мовознавство