ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ КОДУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МЕМОРАНДУМІВ БАРАКА ОБАМИ 2009–2015 рр.

Автор(и)

  • Ю.І. Денисюк

Ключові слова:

президентський дискурс, президентський меморандум, Барак Обама, контент-аналіз, лінгвокультурний код, референтне поле.

Анотація

У статті увага зосереджена на розгляді лінгвокультурного кодування президентських меморандумів Барака Обами (2009–2015). Запропоновано поділ досліджуваних текстів на п’ять тематичних груп, обґрунтовано наявність різних лінгвокультурних кодів у президентських меморандумах Барака Обами, що належать до різних тематичних груп. Для виокремлення лінгвокультурних кодів застосовується метод
контент-аналізу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрейчук Н.І. Життєвий світ англійця кінця XV — початку XVII століть у вимірі інституційно-

го дискурсу (лінгвосеміотичний аналіз) : автореф. дис. д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські

мови» / Андрейчук Надія Іванівна. — Одеса, 2013. — 36 с.

Булыгина Т.В. Референт / Т.В. Булыгина, С.А. Крылов // Лингвистический энциклопедический

словарь. — М. : Сов. энцикл., 1990. — С. 410–411.

Денисюк Ю.І. Жанрова палітра американського президентського дискурсу / Ю.І. Денисюк //

Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2016. — № 16. — С. 96–102. —

(Серія «Філологічні науки»).

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко ; [пер. А.Г. Погоняйло,

И.Г. Резник]. — СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 432 с.

Ильин И.П. Дискурс / И.П. Ильин // Терминология современного зарубежного литературове-

дения (страны зарубежной Европы и США) : справочник / ИНИОН РАН. — М., 1992. — Вып. 1 :

«Новая критика», структурализм, рецептивная эстетика, нарратология, деконструктивизм. —

С. 49–50.

Титчер С. Методы анализа текста и дискурса / Титчер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. ; пер.

с англ. — Х. : Гуманитарный центр, 2009. — 356 с.

Greimas A.J. Semiotics and Language: An Analytical Dictionary / Greimas A.J., Courtés J. [Gen. editor

A. Sebeok]. — Bloomington : Indiana University Press, 1979. — 409 p.

Hall S. Encoding / decoding / Stuart Hall // Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural

Studies, 1972–79 / [Ed. Stuart Hall et al]. — London : Hutchinson, 1980. — Р. 128–138.

Miller C.R. Genre as Social Action / C.R. Miller // Quaterly Journal of Speech. — 1984. — Vol. 70. —

P. 151–167.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.semantic-knowledge.com

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.whitehouse.gov/1600/constitution

Downloads


Переглядів анотації: 103

Опубліковано

2017-09-18

Як цитувати

Денисюк, Ю. (2017). ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ КОДУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МЕМОРАНДУМІВ БАРАКА ОБАМИ 2009–2015 рр. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/187

Номер

Розділ

Мовознавство