АСИНДЕТИЧНЕ СУБСТАНТИВНЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЄДНІСТЬ ФОРМАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Автор(и)

  • Н.І. Дроф’як

Ключові слова:

асиндетичне субстантивне словосполучення, пропозиції базисних фреймів, фор- мальна модель, концептуальна модель, синтаксична синонімія.

Анотація

У статті висвітлено асиндетичне субстантивне словосполучення як єдність узагальненої син-
таксичної форми (формальної моделі) та узагальненого синтаксичного значення (концептуаль-
ної моделі). Для аналізу та моделювання інформації використано пропозиції базисних фреймів.
Розглянуто явище синтаксичної синонімії як здатності декількох синтаксичних форм експліку-
вати різні модифікації того самого схемного значення

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жаботинська С.А. Лексичні поля й нелінійна динаміка когнітивних структур /

С.А. Жаботинська // Вісник Львівського університету. — 2011. — Вип. 52. — С. 3–11. — (Серія

«Філологічна»).

Жаботинська С.А. Синтаксична метафора у світлі граматики конструкцій (багатозначність

структури NP2 of NP1 ) / С.А. Жаботинська // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць /

ред. колегія І.Р. Буніятова, Л.І. Бєлєхова, Л.І. Бондарева [та ін.]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,

— Вип. 1. — С. 43–51.

Кауль М.Р. К вопросу об объёме субстантивного словосочетания / М.Р. Кауль // Статистическая

лексикография и учебный процесс, 1990. — С. 99–105.

Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке / Д.И. Квесе-

левич. — К. : Вища школа, 1983. — С. 15–20.

Левицкий А.Э. Функциональная переориентация номинативных единиц современного ан-

глийского языка / А.Э. Левицкий. — Житомир, 2001. — 149 с.

Рахилина Е.В. Лингвистика конструкций / Е.В. Рахилина. — М. : Азбуковник, 2010. — 583 с.

Chomsky N. Remarks on Nominalizations / N. Chomsky // Jackobs R.A. & P.S. Rosenbaum (eds.).

Readings in English Transformational Grammar. — Waltham, MA : Ginn, 1970. — Р. 184–221.

Fillmore Ch. J. Frame Semantics / Ch.J. Fillmore // Th Linguistic Society of Korea (ed.). Linguistics in

the Morning Calm. — Seoul : Hanshin Publishing Co, 1982. — P. 111–137.

Fillmore Ch. J. Th Mechanisms of “Construction Grammar” / Ch. J. Fillmore// Proceedings

of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (1988). — Р. 35–55.

Fillmore Ch. J. Th Case for Case Reopened / Ch. J. Fillmore // Cole P. & J. M. Saddock (eds.). Syntax

and Semantics. — V. 8 : Grammatical Relations. — New York : Academic Press, 1977. — P. 59–81.

Heine B. Cognitive Foundations of Grammar / B. Heine. — New York & Oxford : Oxford University

Press, 1997. — 185 р.

Langacker R. W. Possession and Possessive Constructions / R. W. Langacker // Taylor J. R. (ed.).

Language and the Cognitive Construal of the World. — Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 1995. —

P. 51–79.

Downloads


Переглядів анотації: 88

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Дроф’як, Н. (2016). АСИНДЕТИЧНЕ СУБСТАНТИВНЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЄДНІСТЬ ФОРМАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/159

Номер

Розділ

Мовознавство