КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТАЄМНИЦЯ: ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ (на матеріалі англомовних художніх творів)

Автор(и)

  • К.С Стрельченко

Анотація

Стаття присвячена дослідженню концептуального простору ТАЄМНИЦЯ з позицій фреймової
семантики. Під час систематизації фактичного матеріалу, дібраного з англомовної художньої
прози, використовувалися базисні пропозиціональні схеми, що представляють базисні фрейми,
а  також розглядалася варіативність їх реалізації. Аналізований концептуальний простір змо-
дельовано як фреймовий кластер, інтеграція фреймів у якому забезпечується гіперзв’язками між
кореферентними концептами, що заповнюють відповідні слоти в різних фреймах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жаботинская С.А. Имя как текст: Концептуальная сеть лексического значения (анализ имени

эмоции) / Светлана Анатольевна Жаботинская // Когниция, коммуникация, дискурс. — 2013. —

№ 6. — С. 47–76.

Жаботинская С.А. Концепт / домен: матричная и сетевая модели / Светлана Анатольевна

Жаботинская // Культура народов Причерноморья. — 2009. — № 168. — Т. 1. — С. 254–259.

Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов / Светлана Анатольевна

Жаботинская // Вісник Черкаського університету. — 1999. — Вип. 11. — С. 12–25. — (Серія

«Філологічні науки»).

Жаботинська С.А. Лексичні поля й нелінійна динаміка когнітивних структур / Світлана

Анатоліївна Жаботинська // Вісник Львівського університету. — 2011. — Вип. 52. — С. 3–11. —

(Серія «Філологічні науки»).

Жаботинська С.А. Посесивна конструкція і концептуальні трансформи / Світлана Анатоліївна

Жаботинська // Мова. Людина. Світ: До 70-річчя проф. М.П. Кочергана : зб. наук. статей / під ред.

Тараненка О.О. — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2006. — С. 178–192.

Жаботинська С.А. Синтаксична метафора у світлі граматики конструкцій (багатозначність

структури NP2 of NP1) / Світлана Анатоліївна Жаботинська // Studia Philologica. — 2012. —

Вип. 1. — С. 43–51.

Колесник О.С. Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації

світу / О.С. Колесник // Мовні та концептуальні картини світу. — К. : Київський університет,

— Вип. 33— С. 286–292.

Колесник О.С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури : монографія / Олександр

Сергійович Колесник. — Чернігів : РВВ ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. — 312 с.

Колесник О.С. Теорія міфологічно орієнтованого семіозису: термінологічний етюд / Олександр

Сергійович Колесник // Теоретична і дидактична філологія. — 2013. — № 15. — С. 221–231.

Минский М. Фреймы для представления знаний / М. Минский ; пер. с англ. О.Н. Гринбаум. —

M. : Энергия, 1979. — 152 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми / Олена Олександрівна Селіванова. —

Полтава : Довкілля-К, 2008. — 712 с.

Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / Владислав

Валерьевич Тарасенко. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 232 с.

Cienki A. Frames, Idealized Cognitive Models, and Domains / Alan Cienki // Th Oxford Handbook of

Cognitive Linguistics / [edited by Dirk Geeraerts, Hubert Cuyckens]. — Oxford : Oxford University Press,

— P. 170–187.

Coulson S. Semantic Leaps: Frame-Shiftng and Conceptual Blending in Meaning Construction / Seana

Coulson. — Cambridge : Cambridge University Press, 2001. — 304 p.

Fillmore Ch. J. A Frames Approach to Semantic Analysis / Charles J. Fillmore, Collin Baker // Th

Oxford Handbook of Linguistic Analysis / [edited by Bernd Heine, Heiko Narrog]. — Oxford : Oxford

University Press, 2010. — P. 313–340.

Fillmore Ch. J. Frame Semantics / Charles J. Fillmore // Linguistics in the Morning Calm. Selected

Papers from SICOL-1981 / [edited by Th Linguistic Society of Korea]. — Seoul : Hanshin publishing Co.,

— P. 111–137.

Fillmore Ch. J. Frames and the Semantics of Understanding / Charles J. Fillmore // Quaderni di

semantica. — 1985. — Vol. VI, No. 2. — P. 222–254.

Renkema J. Introduction to Discourse Studies / Jan Renkema. — Amsterdam; Philadelphia : John

Benjamins, 2004. — 364 p.

Schank R. C. Scripts, Plans, Goals and Understanding / An Inquiry into Human Knowledge Structures /

Roger C. Schank, Robert P. Abelson. — Hillsdale : Nawrence Erlbaum Associates, 1977. — 248 p

Downloads


Переглядів анотації: 272

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Стрельченко, К. (2016). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТАЄМНИЦЯ: ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ (на матеріалі англомовних художніх творів). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/156

Номер

Розділ

Мовознавство