НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТАХ

Автор(и)

  • О.О Борисов

Ключові слова:

невербальна комунікація, діалогічний дискурс, адресант, адресат, аудиторія, вплив.

Анотація

У статті розглянуто особливості реалізації невербальної поведінки учасників дебатів у британ-
ському та українському парламентах. Наголошується на вагомій ролі невербальних сигналів під
час здійснення цього різновиду діалогічного дискурсу. У розвідці представлено різні типи аналого-
вого впливу, застосованого депутатами-доповідачами та їхніми колегами-адресатами / адре-
сантами один до одного, й прототипових етнічних реакцій його здійснення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабенко В.В. Видовищні комунікації: методи та форми взаємодії / В.В. Бабенко // Вісник Львів.

ун-ту. — 2011. — Вип. 34. — С. 4—13. — (Серія журн.).

Грушанська І. Політичні дебати [Електронний ресурс] / І. Грушанська. — Режим доступу : http://

cyclop.com.ua/content/view/1236/58/1/21/

Завєтна Т.С. Адресатність дискурсу британських парламентських дебатів / Т.С. Завєтна //

Всеукраїнський науковий форум: Сучасна англістика : тези доповідей. — Харків : Торсінг Плюс,

— С. 59–61.

Кустова Л.С. Тайна национального характера / Л.С. Кустова. — М. : Изд-во «Икар», 2003. —

с.

Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. — М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. — 280 с.

Манакин В.Н. Межкультурная коммуникация: вербальный и невербальный коды / Владимир

Николаевич Манакин. — LAP Lambert Academic Publishing : Saarbrucken, 2015. — 408 с.

Організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України [Електронний ресурс]. —

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/page2

Сєрякова І.І. Магія невербальної комунікації / І.І. Сєрякова. — К. : Освіта України, 2009. —

с.

Славова Л.Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології: США—

Україна : монографія / Л.Л. Славова. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 360 с.

Традиции парламента [Электронный ресурс] / Всё о Великобритании. — Режим доступа : http://

www.uk.ru/culture/parliament_trad.html

Bills and Legislation [Electronic resource]. — Access mode : http://www.parliament.uk/business/billsand-legislation/.

Dijk T. A. van. Text and Context of Parliamentary Debates / Teun A. van Dijk // Cross-Cultural

Perspectives on Parliamentary Discourse. — Amsterdam : Benjamins, 2004. — P. 339–372.

Miall A., Milsted D. Th Xenophobe’s Guide to the English / A. Miall, D. Milsted. — London : Oval

Books, 1999. — 64 p

Downloads


Переглядів анотації: 123

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Борисов, О. (2016). НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТАХ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/154

Номер

Розділ

Мовознавство