ЕЛЕМЕНТИ ЧАРІВНОЇ ТА ФАНТАСТИЧНОЇ КАРТИН СВІТУ ЯК ОСНОВА КАЗКОВОГО ТЕКСТУ (на матеріалі французької авторської казки)

Автор(и)

  • Г.С Чайківська

Ключові слова:

арівне, фантастичне, казка, картина світу

Анотація

У статті розглянуто проблему ролі надприродних елементів у формуванні казкового тексту
та його сприйняття читачем. Продемонстровано основні відмінності між чарівною та фан-
тастичною картинами світу на прикладі субжанрів чарівної і фантастичної французької ав-
торської казки. Особливу увагу приділено аналізу еволюції жанротворчого елемента казкового
тексту — від чарівного до фантастичного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сорокотенко О.В. Літературна казка: порівняльний та типологічний аспекти : автореф.

дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15. «Загальне мовознавство» / Оксана

Володимирівна Сорокотенко. — Одеса, 1996. — 16 с.

Шишмарев В.Ф. Книга для чтения по истории французского языка IX–XV вв. / Владимир

Федорович Шишмарев. — М. ; Л. : Издательство академии наук СССР, 1955. — 559 с.

Ehrsam Véronique. La littérature fantastique en France / Véronique Ehrsam et Jean Ehrsam. —

P. : Hatier, 1987. — 79 p.

Escola Marc. Marc Escola commente Les Contes de Charles Perrault / Marc Escola : [Essai et dossier]. —

P. : Gallimard, 2006. — 235 p. — Collection Foliothèque (No 131). — (Tome IV).

Le Jumel de Barneville Marie-Catherine, La comtesse d’Aulnoy. Contes. [Електронний ресурс]. —

Режим доступу : http://www.shanaweb.net/auteurs/aulnoy/ madame-d-aulnoy.html

Perrault Charles. Contes [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.shanaweb.net/

auteurs/perrault.html

Villiers de L’Isle-Adam Auguste. Véra [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://dmz.

vaucanson.org/lettres/basedoc/vera.html]

Downloads


Переглядів анотації: 322

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Чайківська, Г. (2016). ЕЛЕМЕНТИ ЧАРІВНОЇ ТА ФАНТАСТИЧНОЇ КАРТИН СВІТУ ЯК ОСНОВА КАЗКОВОГО ТЕКСТУ (на матеріалі французької авторської казки). Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/149

Номер

Розділ

Мовознавство