ГЕНЕЗА СТАНОВИХ КАТЕГОРІЙ У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ГОТСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

  • О.В. Шапочкіна

Ключові слова:

граматична категорія, стан, актив, пасив, медіапасив, синкретичність, ієрархічність, граматикалізація, морфологізація.

Анотація

У статті розглядається генеза станових категорій у германських мовах; презентована періодизація
станових категорій німецької мови як системи морфолого-синтаксичних кореляцій. Зокрема, описа-
но типологію й опозиційний характер функціонування станових дієслівних конструкцій германських
мов (на прикладі готської та німецької мов), здійснено спробу визначити синкретичні та ієрархічні
залежності, ступінь граматикалізації та морфологізації станових категорій у німецькій мові.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Бондарко А.В. К теории поля в грамматике — залог и залоговость / А.В. Бондарко // Вопр.

языкознания. — 1972. — № 3. — С. 28.

Булычева Е.А. О проблемных вопросах залоговых форм / Е.А. Булычева, А.И. Орлова // Вестник

удмуртского университета. Филологические науки. — 2007. — № 5. — С. 177–180.

Гухман М.М. Готский язык : учеб. пособ. для филол. ф-тов ун-тов / М.М. Гухман. — М. : Изд-во

литературы на иностранных языках, 1958. — 291 с.

Жукова Н.С. Глагольная подсистема немецкого языка в различные периоды его развития /

Н.С. Жукова // Вестник ТГПУ. — Серия: Гуманитарные науки (філологія). — М., 2005. —

Вып. № 4 (48).— С. 10–15.

Зиндер Л.Р. Историческая морфология немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. — М.—Л.,

Некрасова И.М. Семантика и функции немецкого пассива : дис. … канд. фил. наук : 10.02.19 /

И.М. Некрасова. — Пермь, 2000. — 161 с.

Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка / А.А. Шахматов. — М. :

Учпедгиз, 1941. — 288 с.

Agricola Erhard, Fleischer Wolfgang. Die deutsche Sprache: kleine Enzyklopedie. VEB Bibliographisches

Institut, Leipzig, 1969. — S. 613.

Downloads


Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2016-12-28

Як цитувати

Шапочкіна, О. (2016). ГЕНЕЗА СТАНОВИХ КАТЕГОРІЙ У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ГОТСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ). Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/127

Номер

Розділ

Мовознавство