ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ КОДУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МЕМОРАНДУМІВ БАРАКА ОБАМИ 2009 – 2015 Р.Р.

Автор(и)

  • Юлія Іванівна Денисюк Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кафедра іноземних мов та військового перекладу

Ключові слова:

Президентський дискурс, президентський меморандум, Барак Обама, контент-аналіз, лінгвокультурний код, референтне поле.

Анотація

Денисюк Юлія Іванівна. Лінгвокультурне кодування президентських меморандумів Барака Обами 2009 – 2015рр. У статті увага зосереджена на розгляді лінгвокультурного кодування президентських меморандумів Барака Обами (2009 – 2015). Пропонується поділ досліджуваних текстів на пʼять тематичних груп та обґрунтовується наявність різних лінгвокультурних кодів у  президентських меморандумах Барака Обами, що належать до різних тематичних груп. Для виокремлення лінгвокультурний кодів у досліджуваних меморандумах застосовується метод контент-аналізу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Іванівна Денисюк, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кафедра іноземних мов та військового перекладу

Додаткова поштова адр. - yuliyadenysiuk@gmail.com

 

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Андрейчук Н. І. Життєвий світ англійця кінця XV – початку XVII століть у вимірі інституційного дискурсу (лінгвосеміотичний аналіз) : автореф. дис. докт. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Андрейчук Надія Іванівна. – Одеса, 2013. – 36 с.

Булыгина Т.В., Крылов С.А. Референт / Т.В.Булыгина, С.А.Крылов // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 410 – 411

Денисюк Ю.І. Жанрова палітра американського президентського дискурсу / Ю. І. Денисюк // Видавництво Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки.  2016.  №16. – С. 96 – 102.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко ; [пер. А. Г. Погоняйло, И. Г. Резник]. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 432 с.

Ильин И. П. Дискурс / И. П. Ильин // Терминология современного зарубежного литературоведения (страны зарубежной Европы и США) : справочник / ИНИОН РАН. – М., 1992. – Вып. 1 : «Новая критика», структурализм, рецептивная эстетика, нарратология, деконструктивизм. – С. 49 – 50.

Титчер С. Методы анализа текста и дискурса : пер. с англ. / Титчер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. – Х. : Гуманитарный центр, 2009. – 356 с

Greimas A. J. Semiotics and Language: An Analytical Dictionary / Greimas A. J., Courtés J. [Gen. editor A. Sebeok]. – Bloomington : Indiana University Press, 1979. – 409 p.

Hall S. Encoding / decoding / Stuart Hall // Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972 – 79 [Ed. Stuart Hall et al]. – London: Hutchinson, 1980. – Р. 128 – 138.

Miller C. R. Genre as social action / C. R. Miller // Quaterly Journal of Speech. – 1984. – Vol. 70. – P. 151 – 167.

www.semantic-knowledge.com

https://www.whitehouse.gov/1600/constitution

Опубліковано

2021-03-03

Як цитувати

Денисюк, Ю. І. (2021). ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ КОДУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МЕМОРАНДУМІВ БАРАКА ОБАМИ 2009 – 2015 Р.Р. Studia Philologica, (2). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/119

Номер

Розділ

Мовознавство