АНГЛІЙСЬКІ ЗВОРОТНІ ІНТЕНСИФІКАЦІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ: СИНХРОННІ ТА ДІАХРОННІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • О.В. Гирин

Ключові слова:

приіменні, придієслівні, предикативні інтенсифікатори, зворотний займенник, перма- нентна, темпоральна, релятивна, логофорична, ексклюзивна, інклюзивна сигніфікація референта.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню англійських придієслівних та приіменних рефлексивних інтенсифіка-
торів. У статті зазначається, що часті випадки інверсій у реченнях із зворотними інтенсифікаторами
дозволяють виділити їх третій підтип — предикативні інтенсифікатори, які підсилюють семантику
одночасно іменної та дієслівної фрази, розміщуючись у реченні безпосередньо між ними. Отримані дані
дозволяють прогнозувати подальший розвиток функціональних підгруп англійських зворотних інтен-
сифікаторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gast V. Rethinking the relation between SELF-intensifi ers and refl exives / V. Gast, P. Siemund //

Operations on Argument Structure: A Typological Perspective. — 2002. — Vol. 44,2. — P. 343–381.

Keenan E.L. Explaining the Creation of Refl exive Pronouns in English / E.L. Keenan // Studies in the

History of English: A Millenial Perspective. — N.Y. : Mouton de Gruyter, 2002. — P. 325–355.

König E. Intensifi ers as Targets and Sources of Semantic Change / E. König, P. Siemund // Meaning

Change — Meaning Variation / [R. Eckardt, K. von Heusinger (eds.)]. — 1999. — Vol. I. — P. 97–109.

Lange C. Refl exivity and Intensifi cation in English: A study of texts and contexts: Ph D thesis. Berlin :

University of Berlin, 2003. — 189 p.

Hole D. Spell-bound? Accounting for unpredictable self-forms in J.K. Rowling's Harry Potter stories /

D. Hole // Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. — 2002. — № 50:3 — P. 285–300.

Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Language / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech,

J. Svartvik. — Longman, London-New York, 1985 — 1779 p.

König E. Locally free self-forms, logophoricity and intensifi cation in English / E. König, P. Siemund //

English Language and Linguistics. — 2000. — № 4.2. — P. 183–204.

Downloads


Переглядів анотації: 104

Опубліковано

2016-03-31

Як цитувати

Гирин, О. (2016). АНГЛІЙСЬКІ ЗВОРОТНІ ІНТЕНСИФІКАЦІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ: СИНХРОННІ ТА ДІАХРОННІ АСПЕКТИ. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/101

Номер

Розділ

Мовознавство