Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов

Автор(и)

  • Ізабелла Рафаїлівна Буніятова завідувач кафедри германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті висвітлено сучасні засади дослідження мовних змін. Для кращого розуміння механізмів мовних змін представлено позиції найвпливовіших напрямів. Еволюційна гіпотеза розглядається разом із теорією катастроф. Останній приділено особливу увагу завдяки переконливим фактам, дібраним із низки індоєвропейських мов. На думку автора публікації, послідовне пояснення природи мовних змін можна було б отримати в межах теорій, що розроблені для інших біологічних систем. Синергетичну концепцію І. Пригожина використано для висвітлення деяких зрушень в історії англійської мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, завідувач кафедри германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, професор

Посилання

Буніятова І. Еволюція гіпотаксису в германських мовах IV—XIII ст. : [монографія] / І. Буніятова. — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2003. — 327 с.

Грачова І.Є. Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (VII—XVII ст.): автореф. … дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / І.Є. Грачова. — К., 2007. — 19 с.

Диссипативные структуры Пригожина и самоорганизация неравновесных структур [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://medbiol.ru/medbiol/lifehist/000bc9eb.htm . — Название с экрана.

Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові IX—XIX ст. : дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 / Анна В’ячеславівна Карабан. — К., 2010. — 228 с.

Кубрякова Е.С. Язык как исторически развивающееся явление // Общее языкознание. Формы существования. Функции. История языка: [научное издание ] / Е.С. Кубрякова. — М. : Наука, 1970. — С. 197—313.

Назаров В.И. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели / В.И. Назаров. — М. : Изд-во КомКнига, 2005. — 550 с.

Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль; [пер. с нем. С.Д. Кацнельсона]. — М. : Изд-во иностр. лит., 1960. — 500 с.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс; [пер. с англ. Ю.А. Данилова]. — М. : Прогресс, 1986. — 431 с.

Холодович А.А. Партитивный атрибут в японском языке / А.А. Холодович // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. — М., 1958. — Т. VII. Вып. 1. — С. 45—57.

Хомский Н. О природе и языке / Н. Хомский; [пер. с англ. П.В. Феденко]. — М. : Изд-во КомКнига. — 2002. — 286 c.

Чуличков А. Теория катастроф и развитие мира / А. Чуличков [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://katastrofa.h12.ru/theory.htm

Chomsky N. New Horizons in the Study of Language and Mind / N. Chomsky. — Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2000. — 230 p.

Denison D. “Slow, slow, quick, quick, slow: the dance of language change?” / D. Denison // SELIM Studies in Medieval English Language. — Vigo : Universidade de Vigo. — 1999. — P. 51—64.

Harris A., Campbell L. Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective / A. Harris, L. Campbell. — Cambridge : Univ. Press, 1995. — 488 p.

Lass R. Historical Linguistics and Language Change / R. Lass. — Cambridge : Univ. Press, 1997. — 340 p.

Lieberman F. The Biology and Evolution of Language / F. Lieberman. — Cambridge, MA : Harvard University Press. — 1984. — 375 p.

Lightfoot D. Principles of Diachronic Syntax / D. Lightfoot. — Cambridge : University Press, 1979. — 429 p.

Lightfoot D. The Development of Language. Acquisition, Change, and Evolution / D. Lightfoot. — Oxford : Blackwell Publishers. — 1999. — 289 p.

Lightfoot D. How New Languages Emerge / D. Lightfoot. — Cambridge : Univ Press, 2006. — 199 p.

Pinker S. The Language Instinct / S. Pinker. — N.Y. : Harper Collins Publishers, 1994. — 525 p.

Visser F. Th. A Historical Syntax of the English Language / F. Th. Visser. — Leiden : E.J. Brill, 1963—1973. — Vol. 1—3.

Downloads


Переглядів анотації: 138

Опубліковано

2013-06-12

Як цитувати

Буніятова, І. Р. (2013). Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов. Studia Philologica, (1). вилучено із https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1

Номер

Розділ

Мовознавство