Редакційний штат

Колесник Олександр Сергійович, професор кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, професор (голова редакційної колегії).

o.kolesnyk@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1618-3804

Scopus ID: 57214230388

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=AHIwze0AAAAJ&view_op=list_works#&cstart=20&pagesize=20

 

Якуба Валентина Володимирівна, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, доцент (заступник голови редакційної колегії)

v.yakuba@kubg.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authorid=14373974949439024259&user=IFq7FHwAAAAJ

 

Стрельченко Ксенія Сергіївна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук (випусковий редактор)

k.strelchenko@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6218-0404

Researcher ID: AAO-4326-2021

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cTiLTgsAAAAJ&hl=en&authuser=2

 

Бондарева Олена Євгенівна, професор, головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, професор

o.bondareva@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7126-452X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6JOE8qW4zWeG-x-QT8jt5ADRJiZst68y45vuAmaNzPw6CGLfQJboUEp0Up--6tsIqZ7gVZOJe62NOHF9-qRb8Vgds33Lfs1UzrDg3tOdkdOSORPsfb5WfCc6KJQiwxGP_P85a-&user=cIROpBkAAAAJ

 

Брацкі Артур Себастіян, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор габілітований гуманітарних наук

a.bratski@kubg.edu.ua

ORCID: 0000-0001-8327-0468

 

Букрієнко Андрій Олександрович, доцент кафедри східних мов та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук

a.bukriienko@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1993-827X

Scopus ID: 57218617426

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NPuAvrUAAAAJ&hl=uk&authuser=1

 

Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, професор

m.vintoniv@kubg.edu.ua

ORCID: 0000-0002-3258-8633

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ffifdYgAAAAJ&hl=uk

 

Гайдаш Анна Владиславівна, завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, доцент

a.haidash@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8200-2875

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=xJVi3q0AAAAJ&hl=uk

 

Гарачковська Оксана Олександрівна, професор кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики факультету журналістки і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв (Україна), доктор філологічних наук, доцент

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8599-6430

Scopus ID: 57211391146

Researcher ID: T-3868-2019

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VnTKrbsAAAAJ&hl=uk

 

Дель Гаудіо Сальваторе, професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філософії

s.delgaudio@kubg.edu.ua

 

Єсипенко Надія Григорівна, завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна), доктор філологічних наук, професор

ORCID: orcid.org/Q00Q-0002-6698--3201

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221586955

Researcher ID: https://publons.com/researcher/2173079/nadia-yesypenko/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vdc3g00AAAAJ&hl=uk

 

Ковбасенко Юрій Іванович, завідувач кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, професор

y.kovbasenko@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9832-7287

Researcher ID: AAF-1839-2021

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TWufA_gAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

Редька Інна Анатоліївна, доцент кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, доцент

i.redka@kubg.edu.ua

ORCID: orcid.org/0000-0002-3088-9651

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2xa93KkAAAAJ&hl=uk

 

Халіман Оксана Володимирівна, доцент кафедри української мови, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна), доктор філологічних наук

ORCID: 0000-0001-6952-0627

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197747122

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uTr8QwQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate&gmla=AJsN-F4fZKs5ARtxKCjsWdUWaHLXDdT3R-1PZMQCB7IUd7wGf83FkO7d4kTB4Knkwzxy-1QSWSM1eHtu08o8SS_jxktcX08qLavh_9tPokxzPKuALwZh2Zc&sciund=318187358875085629

 

Цапро Галина Юріївна, доцент кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, доцент

g.tsapro@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0748-7531

Researcher ID: AAM-2626-2021

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EgibxEsAAAAJ&hl=uk

 

Шурма Світлана Григорівна, доцент кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук

s.shurma@kubg.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2183-2338

Scopus ID: 57195241382

Researcher ID: ABG-7966-2020

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pyDMWNsAAAAJ&hl=ru

 

Вей-лун Лу, доцент мовного центру медичного факультету Університету Масарика (Чехія), Ph.D.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7084-5752

Scopus ID: 57051817000

Researcher ID: K-2157-2013

 

Наскідашвілі Ніно Нугзарівна, старший науковий співробітник центру україністики імені Отара Баканідзе факультету гуманітарних наук Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія), доктор філології.