Редакційний штат

Колесник Олександр Сергійович, професор кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, професор (голова редакційної колегії).

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

o.kolesnyk@kubg.edu.ua

 

Якуба Валентина Володимирівна, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, доцент (заступник голови редакційної колегії)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

v.yakuba@kubg.edu.ua

 

Стрельченко Ксенія Сергіївна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук (випусковий редактор)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

k.strelchenko@kubg.edu.ua

 

Бондарева Олена Євгенівна, професор, головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, професор

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

o.bondareva@kubg.edu.ua

 

Брацкі Артур Себастіян, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор габілітований гуманітарних наук

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

a.bratski@kubg.edu.ua

 

Букрієнко Андрій Олександрович, доцент кафедри східних мов та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

a.bukriienko@kubg.edu.ua

 

Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, професор

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

m.vintoniv@kubg.edu.ua

 

Гайдаш Анна Владиславівна, завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філологічних наук, доцент

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

a.haidash@kubg.edu.ua

 

Гарачковська Оксана Олександрівна, професор кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики факультету журналістки і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв (Україна), доктор філологічних наук, доцент

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar 

garachkovskaoksana@gmail.com

 

Дель Гаудіо Сальваторе, професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), доктор філософії

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

s.delgaudio@kubg.edu.ua

 

Єсипенко Надія Григорівна, завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна), доктор філологічних наук, професор

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

n.yesypenko@chnu.edu.ua

 

Ковбасенко Юрій Іванович, завідувач кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, професор

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

y.kovbasenko@kubg.edu.ua

 

Редька Інна Анатоліївна, доцент кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, доцент

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

i.redka@kubg.edu.ua

 

Халіман Оксана Володимирівна, доцент кафедри української мови, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна), доктор філологічних наук

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

khaliman_oksana@ukr.net

 

Цапро Галина Юріївна, доцент кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), кандидат філологічних наук, доцент

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

g.tsapro@kubg.edu.ua

 

Шурма Світлана Григорівна, доцент кафедри сучасних мов та літератур Гуманітарного факультету Університету імені Томаша Баті в Зліні (Чехія), кандидат філологічних наук, доцент (Україна), доктор філософії (нострифікація від Університету Масарика, Чехія)

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

s.shurma@kubg.edu.ua

 

Вей-лун Лу, доцент Мовного центру та Гуманітарного факультету Університету Масарика (Чехія), Ph.D.

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar

wllu@phil.muni.cz

 

Наскідашвілі Ніно Нугзарівна, старший науковий співробітник центру україністики імені Отара Баканідзе факультету гуманітарних наук Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія), доктор філології.

ORCID iD, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar