Збірник наукових праць «Studia Philologica» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  із філології (наказ № 747 від 13.07.2015)
ISSN 2412-2491 (Online)
ISSN 2311-2425 (Print)
DOI: https://doi.org/10.28925/2311-2425
Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ 19607 - 9407 Р від 11.12.2012.
Проблематика: збірник сприяє поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов.
Галузь науки: мовознавство та літературознавство.
Мова видання: українська та англійська
Засновник та видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка
Періодичність публікації: 2 рази на рік
Головний редактор: Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор
Відповідальний секретар: Саєвич Ірина Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Технічний секретар: Козачук Андрій Михайлович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу
Видавництво: Київський університет імені Бориса Грінченка
Країна видавництва: Україна
Індексується ERIH PLUS
Індексується Google Scholar
Індексується Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
Адреса редколегії. Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13 Б, м. Київ, 04212.

Контактна особа: Саєвич Ірина Георгіївна, i.saievych@kubg.edu.ua