Перцептивна ознака в структурі словникових дефініцій напоїв (на матеріалі української, російської та англійської мов)

  • M. Zhuikova
  • A. Yodlovska

Анотація

Особлива увага у лінгвістиці приділяється способам вираження в мові чуттєвого сприйняття людиною навколишнього світу і вивченню засобів мовної актуалізації цього процесу шляхом виявлення найбільш типових мовних структур і моделей. Перцептивна ознака виступає важливою складовою тлумачення, оскільки людина отримує знання про світ шляхом його сприйняття за допомогою органів чуття. У статті здійснено порівняння тлумачення одиниць тематичної групи «напої» у словниках різних мов. Зазначено, що практично всі розглянуті дефініції містять кілька перцептивних ознак, що відносяться до доменів «смак», «запах», «колір», а також їх комбінацій.


Переглядів анотації: 17
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2019-07-08
Розділ
Мовознавство